ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
คุณ อุดม SSUT007283642 Kerry-Express Aug 21, 2019 082019000171
คุณ จุฑาทิพย์ SDSK000079640 Kerry-Express Aug 21, 2019 082019000151
คุณ มยุรี SDSK000079638 Kerry-Express Aug 21, 2019 082019000141
คุณ ภาสกร (สินค้าส่งตามไป) SDSK000079636 Kerry-Express Aug 21, 2019 082019000095
คุณ พิมพา (2 orders) SDSK000079635 Kerry-Express Aug 21, 2019 082019000123
คุณ ณัฐพงศ์ SDSK000079634 Kerry-Express Aug 21, 2019 082019000157
คุณ อธิวัฒน์ SDSK000079633 Kerry-Express Aug 21, 2019 082019000156
คุณ กฤตเมธ SDSK000079632 Kerry-Express Aug 21, 2019 082019000138
คุณ ทัศนะ SDSK000079630 Kerry-Express Aug 21, 2019 082019000164
คุณ พัฒนเดช SDSK000079629 Kerry-Express Aug 21, 2019 082019000165
คุณ ภคพล EF664025845TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 21, 2019 082019000154
คุณ จิรัฎฐ์ EF664025837TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 21, 2019 082019000160
คุณ สมชาย EF664025823TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 21, 2019 082019000159
คุณ นิตยา EF664025810TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 21, 2019 082019000158
คุณ ภุชงค์ EF445586652TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 20, 2019 082019000146
คุณ ชญานัท EF445586649TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 20, 2019 082019000153
คุณ กฤตนันท์ EF445586635TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 20, 2019 082019000147
คุณ เรืองสิทธิ์ EF445586621TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 20, 2019 082019000139
คุณ ศุภชัย EF445586618TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 20, 2019 082019000148
คุณ ชูตระกูล SDSK000079428 Kerry-Express Aug 20, 2019 082019000131
คุณ พฤฒิชัย SDSK000079427 Kerry-Express Aug 20, 2019 082019000142
คุณ ภูมิ SDSK000079426 Kerry-Express Aug 20, 2019 082019000137
คุณ เอกรัตน์ SDSK000079424 Kerry-Express Aug 20, 2019 082019000108
คุณ สงกรานต์ SDSK000079423 Kerry-Express Aug 20, 2019 082019000140
คุณ ไพรัตน์ SDSK000079422 Kerry-Express Aug 20, 2019 082019000134
คุณ วันวรุณ SDSK000079420 Kerry-Express Aug 20, 2019 082019000144
รัตนวุฒิ SDSK000079419 Kerry-Express Aug 20, 2019 082019000149
คุณ ปุรภพ (Bridge) RSYS000045774 Kerry-Express Aug 19, 2019 082019000113
คุณ อโศก RSYS000045773 Kerry-Express Aug 19, 2019 082019000136
คุณ นฤเบศ RSYS000045772 Kerry-Express Aug 19, 2019 082019000124
คุณ มนัสวี RSYS000045771 Kerry-Express Aug 19, 2019 082019000078
คุณ ภานุวัฒน์ RSYS000045769 Kerry-Express Aug 19, 2019 082019000133
คุณ สุรศักดิ์ RSYS000045768 Kerry-Express Aug 19, 2019 082019000128
คุณ ธีรภัทร์ RSYS000045767 Kerry-Express Aug 19, 2019 082019000126
คุณ ศิริขวัญ RSYS000045766 Kerry-Express Aug 19, 2019 082019000127
คุณ สมยศ RSYS000045765 Kerry-Express Aug 19, 2019 082019000129
คุณ ภูมิ RSYS000045763 Kerry-Express Aug 19, 2019 082019000137
คุณ พรรณรมณ RSYS000045761 Kerry-Express Aug 19, 2019 082019000122
คุณ ลลิตา RSYS000045760 Kerry-Express Aug 19, 2019 082019000130
คุณ สรรค์เอ RSYS000045759 Kerry-Express Aug 19, 2019 N/A
คุณ ยันยง (ของที่ค้างส่งทุกรายการ) RSYS000045758 Kerry-Express Aug 19, 2019 082019000107
คุณ สนั่น RSYS000045757 Kerry-Express Aug 19, 2019 082019000125
คุณ ยอดชาย RSYS000045503 Kerry-Express Aug 17, 2019 082019000104
คุณ ปุนภพ RSYS000045502 Kerry-Express Aug 17, 2019 082019000113
คุณ เอกภักดิ์ RSYS000-045499 Kerry-Express Aug 17, 2019 082019000121
คุณ ประสบชัย (เอกสาร) RSYS000045496 Kerry-Express Aug 17, 2019 N/A
คุณ ชบาร์ RSYS000045493 Kerry-Express Aug 17, 2019 082019000119
คุณ หงษ์ RSYS000045491 Kerry-Express Aug 17, 2019 082019000120
คุณ มนูญกิจ EF663713083TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 17, 2019 082019000117
คุณ ศิรินภา (Gearbox) EF663713070TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 17, 2019 082019000058
ชื่อลูกค้า : คุณ อุดม
Tracking number : SSUT007283642
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 21, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000171
ชื่อลูกค้า : คุณ จุฑาทิพย์
Tracking number : SDSK000079640
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 21, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000151
ชื่อลูกค้า : คุณ มยุรี
Tracking number : SDSK000079638
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 21, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000141
ชื่อลูกค้า : คุณ ภาสกร (สินค้าส่งตามไป)
Tracking number : SDSK000079636
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 21, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000095
ชื่อลูกค้า : คุณ พิมพา (2 orders)
Tracking number : SDSK000079635
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 21, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000123
ชื่อลูกค้า : คุณ ณัฐพงศ์
Tracking number : SDSK000079634
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 21, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000157
ชื่อลูกค้า : คุณ อธิวัฒน์
Tracking number : SDSK000079633
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 21, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000156
ชื่อลูกค้า : คุณ กฤตเมธ
Tracking number : SDSK000079632
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 21, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000138
ชื่อลูกค้า : คุณ ทัศนะ
Tracking number : SDSK000079630
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 21, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000164
ชื่อลูกค้า : คุณ พัฒนเดช
Tracking number : SDSK000079629
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 21, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000165
ชื่อลูกค้า : คุณ ภคพล
Tracking number : EF664025845TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 21, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000154
ชื่อลูกค้า : คุณ จิรัฎฐ์
Tracking number : EF664025837TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 21, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000160
ชื่อลูกค้า : คุณ สมชาย
Tracking number : EF664025823TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 21, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000159
ชื่อลูกค้า : คุณ นิตยา
Tracking number : EF664025810TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 21, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000158
ชื่อลูกค้า : คุณ ภุชงค์
Tracking number : EF445586652TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000146
ชื่อลูกค้า : คุณ ชญานัท
Tracking number : EF445586649TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000153
ชื่อลูกค้า : คุณ กฤตนันท์
Tracking number : EF445586635TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000147
ชื่อลูกค้า : คุณ เรืองสิทธิ์
Tracking number : EF445586621TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000139
ชื่อลูกค้า : คุณ ศุภชัย
Tracking number : EF445586618TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000148
ชื่อลูกค้า : คุณ ชูตระกูล
Tracking number : SDSK000079428
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000131
ชื่อลูกค้า : คุณ พฤฒิชัย
Tracking number : SDSK000079427
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000142
ชื่อลูกค้า : คุณ ภูมิ
Tracking number : SDSK000079426
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000137
ชื่อลูกค้า : คุณ เอกรัตน์
Tracking number : SDSK000079424
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000108
ชื่อลูกค้า : คุณ สงกรานต์
Tracking number : SDSK000079423
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000140
ชื่อลูกค้า : คุณ ไพรัตน์
Tracking number : SDSK000079422
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000134
ชื่อลูกค้า : คุณ วันวรุณ
Tracking number : SDSK000079420
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000144
ชื่อลูกค้า : รัตนวุฒิ
Tracking number : SDSK000079419
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000149
ชื่อลูกค้า : คุณ ปุรภพ (Bridge)
Tracking number : RSYS000045774
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000113
ชื่อลูกค้า : คุณ อโศก
Tracking number : RSYS000045773
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000136
ชื่อลูกค้า : คุณ นฤเบศ
Tracking number : RSYS000045772
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000124
ชื่อลูกค้า : คุณ มนัสวี
Tracking number : RSYS000045771
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000078
ชื่อลูกค้า : คุณ ภานุวัฒน์
Tracking number : RSYS000045769
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000133
ชื่อลูกค้า : คุณ สุรศักดิ์
Tracking number : RSYS000045768
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000128
ชื่อลูกค้า : คุณ ธีรภัทร์
Tracking number : RSYS000045767
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000126
ชื่อลูกค้า : คุณ ศิริขวัญ
Tracking number : RSYS000045766
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000127
ชื่อลูกค้า : คุณ สมยศ
Tracking number : RSYS000045765
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000129
ชื่อลูกค้า : คุณ ภูมิ
Tracking number : RSYS000045763
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000137
ชื่อลูกค้า : คุณ พรรณรมณ
Tracking number : RSYS000045761
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000122
ชื่อลูกค้า : คุณ ลลิตา
Tracking number : RSYS000045760
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000130
ชื่อลูกค้า : คุณ สรรค์เอ
Tracking number : RSYS000045759
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : N/A
ชื่อลูกค้า : คุณ ยันยง (ของที่ค้างส่งทุกรายการ)
Tracking number : RSYS000045758
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000107
ชื่อลูกค้า : คุณ สนั่น
Tracking number : RSYS000045757
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000125
ชื่อลูกค้า : คุณ ยอดชาย
Tracking number : RSYS000045503
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000104
ชื่อลูกค้า : คุณ ปุนภพ
Tracking number : RSYS000045502
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000113
ชื่อลูกค้า : คุณ เอกภักดิ์
Tracking number : RSYS000-045499
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000121
ชื่อลูกค้า : คุณ ประสบชัย (เอกสาร)
Tracking number : RSYS000045496
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : N/A
ชื่อลูกค้า : คุณ ชบาร์
Tracking number : RSYS000045493
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000119
ชื่อลูกค้า : คุณ หงษ์
Tracking number : RSYS000045491
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000120
ชื่อลูกค้า : คุณ มนูญกิจ
Tracking number : EF663713083TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000117
ชื่อลูกค้า : คุณ ศิรินภา (Gearbox)
Tracking number : EF663713070TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000058

Powered by MakeWebEasy.com