ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
คุณ ธีรดา RSYS000024220 Kerry-Express Mar 15, 2019 032019000010
คุณ กษมา SDSK000055244 Kerry-Express Mar 12, 2019 032019000008
คุณ ธันยพัฒน์ (มี 2 กล่อง) SDSK000055241 Kerry-Express Mar 12, 2019 032019000009
ณัฐพงษ์ EW422951560TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 11, 2019 N/A
ปัญญา EW422951556TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 11, 2019 N/A
ปิยวัฒน์ EW422951573TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 11, 2019 032019000006
คุณ ทิวา SDSK000054439 Kerry-express Mar 08, 2019 032019000004
คุณ อนุรักษ์ EW422950065TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 08, 2019 032019000002
คุณ ปิยวัฒน์ EW422947450TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 07, 2019 032019000003
คุณ ปิยวัฒน์ EW422947450TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 07, 2019 032019000003
คุณ พรนุวัฒน์ EW496646182TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 01, 2019 022019000032
คุณ ทองไส EW496646196TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 01, 2019 032019000001
คุณ ไพฑูรย์ EW496645332TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 28, 2019 022019000031
คุณ สรศักดิ์ SDSK000052673 Kerry-express Feb 28, 2019 022019000022
คุณ ลีซา SDSK000052447 Kerry-express Feb 27, 2019 022019000029
คุณ ศิรวัฒน์ SDSK0000522446 Kerry-express Feb 27, 2019 022019000028
คุณ อิศรรา SDSK000052032 Kerry-Express Feb 25, 2019 022019000026
บริษัท กระต่าย จำกัด EW496605850TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 23, 2019 N/A
คุณ สรศักดิ์ SDSK000051442 Kerry-express Feb 22, 2019 022019000022
คุณ ปฐมพงศ์ SDSK0000511441 Kerry-express Feb 22, 2019 022019000023
คุณ นิตดาพร EW496396224TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 22, 2019 022019000024
คุณ ศิริโรจน์ SDSK000050991 Kerry-Express Feb 20, 2019 N/A
คุณ ขวัญชัย SDSK000050990 Kerry-Express Feb 20, 2019 022019000020
คุณ จิตพล SDSK000050989 Kerry-Express Feb 20, 2019 022019000021
คุณ สุมิตตา SDSK000050988 Kerry-Express Feb 20, 2019 022019000019
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม RC582502566TH ไปรษณีย์ไทย Feb 18, 2019 N/A
คุณ เกียรติมนูญ EW496571847TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 18, 2019 022019000018
คุณ มณทิวา SDSK000050825 Kerry-express Feb 18, 2019 022019000015
คุณ อมลวรรณ EW496570965TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 15, 2019 022019000017
คุณ ทวีศักดิ์ EW496570957TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 15, 2019 022019000016
คุณ มนต์ทิวา SDSK000050212 Kerry-Express Feb 15, 2019 022019000015
คุณ ธวัชชัย SDSK000050060 Kerry-express Feb 14, 2019 022019000014
คุณ ขวัญชัย SDSK000050064 Kerry-express Feb 14, 2019 022019000013
คุณ กิตติณัฏฐ์ SDSK000050063 Kerry-express Feb 14, 2019 022019000012
คุณ อนุภัทร EW496565033TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 11, 2019 022019000007
คุณ อภิวัฒน์ RC582365180TH ไปรษณีย์ไทย Feb 09, 2019 022019000005
คุณ จักรพงษ์ EW496394210TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 09, 2019 N/A
คุณ เลิศพงค์ SDSK000048501 Kerry-Express Feb 07, 2019 022019000006
คุณ ดลวิทย์ EW496393165TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 07, 2019 N/A
คุณ ผดุงศักดิ์ SDSK000048363 Kerry-Express Feb 06, 2019 022019000004
คุณ อภิวัฒน์ SDSK000048365 Kerry-Express Feb 06, 2019 022019000005
คุณสมบัติ RC582363921TH ไปรษณีย์ไทย Feb 05, 2019 112018000147
คุณ ชลชัย RC582363918TH ไปรษณีย์ไทย Feb 05, 2019 022019000003
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม SDSK000048079 Kerry-Express Feb 05, 2019 N/A
คุณ ผดุงศักดิ์ SDSK000048081 Kerry-Express Feb 05, 2019 022019000004
คุณ ธวัชชัย EW496435943TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 01, 2019 012019000057
คุณ อนิรุทธ์ EW496418389TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 31, 2019 012019000056
คุณ ภานุพงศ์ SDSK000046490 Kerry-Express Jan 29, 2019 012019000053
Krabi Toys SDSK000046488 Kerry-Express Jan 29, 2019 N/A
คุณ ดรัสวิน SDSK000046486 Kerry-Express Jan 29, 2019 012019000055
ชื่อลูกค้า : คุณ ธีรดา
Tracking number : RSYS000024220
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000010
ชื่อลูกค้า : คุณ กษมา
Tracking number : SDSK000055244
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 12, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000008
ชื่อลูกค้า : คุณ ธันยพัฒน์ (มี 2 กล่อง)
Tracking number : SDSK000055241
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 12, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000009
ชื่อลูกค้า : ณัฐพงษ์
Tracking number : EW422951560TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : N/A
ชื่อลูกค้า : ปัญญา
Tracking number : EW422951556TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : N/A
ชื่อลูกค้า : ปิยวัฒน์
Tracking number : EW422951573TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000006
ชื่อลูกค้า : คุณ ทิวา
Tracking number : SDSK000054439
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000004
ชื่อลูกค้า : คุณ อนุรักษ์
Tracking number : EW422950065TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000002
ชื่อลูกค้า : คุณ ปิยวัฒน์
Tracking number : EW422947450TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000003
ชื่อลูกค้า : คุณ ปิยวัฒน์
Tracking number : EW422947450TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000003
ชื่อลูกค้า : คุณ พรนุวัฒน์
Tracking number : EW496646182TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 01, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000032
ชื่อลูกค้า : คุณ ทองไส
Tracking number : EW496646196TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 01, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000001
ชื่อลูกค้า : คุณ ไพฑูรย์
Tracking number : EW496645332TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 28, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000031
ชื่อลูกค้า : คุณ สรศักดิ์
Tracking number : SDSK000052673
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 28, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000022
ชื่อลูกค้า : คุณ ลีซา
Tracking number : SDSK000052447
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 27, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000029
ชื่อลูกค้า : คุณ ศิรวัฒน์
Tracking number : SDSK0000522446
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 27, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000028
ชื่อลูกค้า : คุณ อิศรรา
Tracking number : SDSK000052032
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000026
ชื่อลูกค้า : บริษัท กระต่าย จำกัด
Tracking number : EW496605850TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 23, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : N/A
ชื่อลูกค้า : คุณ สรศักดิ์
Tracking number : SDSK000051442
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 22, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000022
ชื่อลูกค้า : คุณ ปฐมพงศ์
Tracking number : SDSK0000511441
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 22, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000023
ชื่อลูกค้า : คุณ นิตดาพร
Tracking number : EW496396224TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 22, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000024
ชื่อลูกค้า : คุณ ศิริโรจน์
Tracking number : SDSK000050991
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : N/A
ชื่อลูกค้า : คุณ ขวัญชัย
Tracking number : SDSK000050990
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000020
ชื่อลูกค้า : คุณ จิตพล
Tracking number : SDSK000050989
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000021
ชื่อลูกค้า : คุณ สุมิตตา
Tracking number : SDSK000050988
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000019
ชื่อลูกค้า : โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
Tracking number : RC582502566TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : N/A
ชื่อลูกค้า : คุณ เกียรติมนูญ
Tracking number : EW496571847TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000018
ชื่อลูกค้า : คุณ มณทิวา
Tracking number : SDSK000050825
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000015
ชื่อลูกค้า : คุณ อมลวรรณ
Tracking number : EW496570965TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000017
ชื่อลูกค้า : คุณ ทวีศักดิ์
Tracking number : EW496570957TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000016
ชื่อลูกค้า : คุณ มนต์ทิวา
Tracking number : SDSK000050212
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000015
ชื่อลูกค้า : คุณ ธวัชชัย
Tracking number : SDSK000050060
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000014
ชื่อลูกค้า : คุณ ขวัญชัย
Tracking number : SDSK000050064
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000013
ชื่อลูกค้า : คุณ กิตติณัฏฐ์
Tracking number : SDSK000050063
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000012
ชื่อลูกค้า : คุณ อนุภัทร
Tracking number : EW496565033TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000007
ชื่อลูกค้า : คุณ อภิวัฒน์
Tracking number : RC582365180TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000005
ชื่อลูกค้า : คุณ จักรพงษ์
Tracking number : EW496394210TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : N/A
ชื่อลูกค้า : คุณ เลิศพงค์
Tracking number : SDSK000048501
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000006
ชื่อลูกค้า : คุณ ดลวิทย์
Tracking number : EW496393165TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : N/A
ชื่อลูกค้า : คุณ ผดุงศักดิ์
Tracking number : SDSK000048363
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000004
ชื่อลูกค้า : คุณ อภิวัฒน์
Tracking number : SDSK000048365
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000005
ชื่อลูกค้า : คุณสมบัติ
Tracking number : RC582363921TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000147
ชื่อลูกค้า : คุณ ชลชัย
Tracking number : RC582363918TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000003
ชื่อลูกค้า : โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
Tracking number : SDSK000048079
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : N/A
ชื่อลูกค้า : คุณ ผดุงศักดิ์
Tracking number : SDSK000048081
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000004
ชื่อลูกค้า : คุณ ธวัชชัย
Tracking number : EW496435943TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 01, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000057
ชื่อลูกค้า : คุณ อนิรุทธ์
Tracking number : EW496418389TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 31, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000056
ชื่อลูกค้า : คุณ ภานุพงศ์
Tracking number : SDSK000046490
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000053
ชื่อลูกค้า : Krabi Toys
Tracking number : SDSK000046488
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : N/A
ชื่อลูกค้า : คุณ ดรัสวิน
Tracking number : SDSK000046486
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000055

Powered by MakeWebEasy.com