ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
คุณ ณัฐวิทย์ (2 Boxes) CG4759893 / CG4760335 DHL-Green Bus เวียงสา 2018-08-18 13:30:00 082018000033
คุณดวงพร / คุณ สิงห์ CG4759897 DHL-Green Bus เวียงสา 2018-08-18 13:30:00 N/A
คุณ สุทัศน์ SNOH000342510 Kerry-Express 2018-08-18 00:00:00 082018000058
คุณ เตือนใจ SNOH000342509 Kerry-Express 2018-08-18 00:00:00 082018000059
คุณ Chuchai EV160830895TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-08-18 00:00:00 082018000066
คุณ ประวิตร SDSK000021118 Kerry-Express 2018-08-18 00:00:00 082018000071
คุณ จักราวุธ C414 DHL-นครชัยทัวร์-เด่นชัย 2018-08-17 22:00:00 082018000045
คุณ สุวิทย์ 132-4 ทล DHL-สุโขทัยวินทัวร์-ทุ่งเสลี่ยม 2018-08-17 19:00:00 082018000049
คุณ สิทธิชัย CG4759895 DHL-Green Bus ชร 2018-08-17 19:00:00 082018000070
คุณ คฑาวุท CG4759891 Kerry-Green Bus ลำพูน 2018-08-17 17:00:00 082018000023
คุณ สุมิตรา ED520505678TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-08-17 00:00:00 082018000068
คุณ พินัย ED520505664TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-08-17 00:00:00 082018000069
คุณ ก่อกิจ EV160876818TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-08-17 00:00:00 082018000041
คุณ อังคาร SDSK000021050 Kerry-Express 2018-08-17 00:00:00 082018000047
คุณ อธิวัฒน์ SDSK000021049 Kerry-Express 2018-08-17 00:00:00 082018000063
คุณ มนัสชนก SDSK000020957 Kerry-Express 2018-08-16 00:00:00 082018000062
คุณ อัญญา SDSK000020955 Kerry-Express 2018-08-16 00:00:00 082018000043
คุณ ปิยะธิดา SDSK000020953 Kerry-Express 2018-08-16 00:00:00 082018000044
คุณ เดโช SDSK000020952 Kerry-Express 2018-08-16 00:00:00 082018000060
คุณ ฐิติมา (เฟืองขาว) SDSK000020915 Kerry-Express 2018-08-16 00:00:00 082018000039
คุณ รัตนวุฒิ EV160824841TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-08-15 00:00:00 082018000048
คุณ นิพนธ์ (ส่งของเปลี่ยน) EV160824838TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-08-15 00:00:00 082018000008
คุณ กฤษดา SDSK000020778 Kerry-Express 2018-08-15 00:00:00 082018000052
คุณ ณัฐวิทย์ SDSK000020777 Kerry-Express 2018-08-15 00:00:00 082018000033
คุณ อำนาจ CG4757228 DHL-Green Bus แพร่ (08:00am 16/08/2018) 2018-08-15 00:00:00 N/A
คุณ เธียรศักดิ์ CG4757233 DHL-Green Bus ท่าวังผา 17:00น.(16/08/2018) 2018-08-15 00:00:00 082018000050
คุณ สมมาตร (11AM 16082018) Fed Ex-นครชัยทัวร์-สากเหล็ก 2018-08-15 00:00:00 082018000054
คุณ ฐิติมา (ชุดแรก) EV160823885TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-08-14 00:00:00 082018000039
คุณ ทนงศักดิ์ EV160823877TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-08-14 00:00:00 082018000042
คุณ อนิรุทธ์ EV160823863TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-08-14 00:00:00 082018000034
คุณ นนทวรรษ EV160823850TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-08-14 00:00:00 082018000040
รร อบ ทศ อ้อมน้อย EV160823846TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-08-14 00:00:00 062018000067
คุณ อรปรียา SDSK000020259 Kerry-Express 2018-08-11 00:00:00 082018000036
คุณ ปิยะนันท์ SSUT007175369 Kerry-Express 2018-08-10 00:00:00 082018000032
คุณ มะลิวัลย์ SSUT007175367 Kerry-Express 2018-08-10 00:00:00 082018000035
คุณ ชนาธิป (2 orders) SSUT007175366 Kerry-Express 2018-08-10 00:00:00 082018000020
คุณ ขวัญชัย SSUT007175364 Kerry-Express 2018-08-10 00:00:00 082018000027
คุณ สุรินทร์ (ส่งเอกสาร) ED633640467TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-08-09 00:00:00 N/A
คุณ สุภชัย ED510739126TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-08-09 00:00:00 N/A
คุณ รัฐนันท์ ED510739112TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-08-09 00:00:00 082018000029
คุณ ศุภวัฒน์ SDSK000019832 Kerry-Express 2018-08-08 00:00:00 082018000026
คุณ อัจฉรา SDSK000019831 Kerry-Express 2018-08-08 00:00:00 082018000016
คุณ วิชา SDSK000019830 Kerry-Express 2018-08-08 00:00:00 082018000024
คุณ ศรชัย EV160814376TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-08-08 00:00:00 082018000022
คุณ สุภัสสร EV160814362TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-08-08 00:00:00 082018000025
คุณ วัฒนากูล EV160814359TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-08-08 00:00:00 082018000028
คุณ เอกราช RB415329363TH ไปรษณีย์ไทย 2018-08-07 00:00:00 082018000019
คุณ อิสรา (ส่งของที่ค้าง) EV160819237TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-08-07 00:00:00 072018000052
คุณ ชนาธิป EV368202826TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-08-06 00:00:00 082018000015
คุณ ธนาพา EV368202812TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-08-06 00:00:00 082018000014
ชื่อลูกค้า : คุณ ณัฐวิทย์ (2 Boxes)
Tracking number : CG4759893 / CG4760335
ประเภทการส่งสินค้า : DHL-Green Bus เวียงสา
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-18 13:30:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000033
ชื่อลูกค้า : คุณดวงพร / คุณ สิงห์
Tracking number : CG4759897
ประเภทการส่งสินค้า : DHL-Green Bus เวียงสา
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-18 13:30:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : N/A
ชื่อลูกค้า : คุณ สุทัศน์
Tracking number : SNOH000342510
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-18 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000058
ชื่อลูกค้า : คุณ เตือนใจ
Tracking number : SNOH000342509
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-18 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000059
ชื่อลูกค้า : คุณ Chuchai
Tracking number : EV160830895TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-18 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000066
ชื่อลูกค้า : คุณ ประวิตร
Tracking number : SDSK000021118
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-18 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000071
ชื่อลูกค้า : คุณ จักราวุธ
Tracking number : C414
ประเภทการส่งสินค้า : DHL-นครชัยทัวร์-เด่นชัย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-17 22:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000045
ชื่อลูกค้า : คุณ สุวิทย์
Tracking number : 132-4 ทล
ประเภทการส่งสินค้า : DHL-สุโขทัยวินทัวร์-ทุ่งเสลี่ยม
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-17 19:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000049
ชื่อลูกค้า : คุณ สิทธิชัย
Tracking number : CG4759895
ประเภทการส่งสินค้า : DHL-Green Bus ชร
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-17 19:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000070
ชื่อลูกค้า : คุณ คฑาวุท
Tracking number : CG4759891
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Green Bus ลำพูน
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-17 17:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000023
ชื่อลูกค้า : คุณ สุมิตรา
Tracking number : ED520505678TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-17 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000068
ชื่อลูกค้า : คุณ พินัย
Tracking number : ED520505664TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-17 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000069
ชื่อลูกค้า : คุณ ก่อกิจ
Tracking number : EV160876818TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-17 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000041
ชื่อลูกค้า : คุณ อังคาร
Tracking number : SDSK000021050
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-17 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000047
ชื่อลูกค้า : คุณ อธิวัฒน์
Tracking number : SDSK000021049
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-17 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000063
ชื่อลูกค้า : คุณ มนัสชนก
Tracking number : SDSK000020957
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-16 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000062
ชื่อลูกค้า : คุณ อัญญา
Tracking number : SDSK000020955
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-16 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000043
ชื่อลูกค้า : คุณ ปิยะธิดา
Tracking number : SDSK000020953
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-16 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000044
ชื่อลูกค้า : คุณ เดโช
Tracking number : SDSK000020952
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-16 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000060
ชื่อลูกค้า : คุณ ฐิติมา (เฟืองขาว)
Tracking number : SDSK000020915
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-16 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000039
ชื่อลูกค้า : คุณ รัตนวุฒิ
Tracking number : EV160824841TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-15 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000048
ชื่อลูกค้า : คุณ นิพนธ์ (ส่งของเปลี่ยน)
Tracking number : EV160824838TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-15 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000008
ชื่อลูกค้า : คุณ กฤษดา
Tracking number : SDSK000020778
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-15 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000052
ชื่อลูกค้า : คุณ ณัฐวิทย์
Tracking number : SDSK000020777
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-15 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000033
ชื่อลูกค้า : คุณ อำนาจ
Tracking number : CG4757228
ประเภทการส่งสินค้า : DHL-Green Bus แพร่ (08:00am 16/08/2018)
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-15 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : N/A
ชื่อลูกค้า : คุณ เธียรศักดิ์
Tracking number : CG4757233
ประเภทการส่งสินค้า : DHL-Green Bus ท่าวังผา 17:00น.(16/08/2018)
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-15 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000050
ชื่อลูกค้า : คุณ สมมาตร
Tracking number : (11AM 16082018)
ประเภทการส่งสินค้า : Fed Ex-นครชัยทัวร์-สากเหล็ก
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-15 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000054
ชื่อลูกค้า : คุณ ฐิติมา (ชุดแรก)
Tracking number : EV160823885TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-14 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000039
ชื่อลูกค้า : คุณ ทนงศักดิ์
Tracking number : EV160823877TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-14 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000042
ชื่อลูกค้า : คุณ อนิรุทธ์
Tracking number : EV160823863TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-14 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000034
ชื่อลูกค้า : คุณ นนทวรรษ
Tracking number : EV160823850TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-14 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000040
ชื่อลูกค้า : รร อบ ทศ อ้อมน้อย
Tracking number : EV160823846TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-14 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062018000067
ชื่อลูกค้า : คุณ อรปรียา
Tracking number : SDSK000020259
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-11 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000036
ชื่อลูกค้า : คุณ ปิยะนันท์
Tracking number : SSUT007175369
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-10 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000032
ชื่อลูกค้า : คุณ มะลิวัลย์
Tracking number : SSUT007175367
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-10 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000035
ชื่อลูกค้า : คุณ ชนาธิป (2 orders)
Tracking number : SSUT007175366
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-10 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000020
ชื่อลูกค้า : คุณ ขวัญชัย
Tracking number : SSUT007175364
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-10 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000027
ชื่อลูกค้า : คุณ สุรินทร์ (ส่งเอกสาร)
Tracking number : ED633640467TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-09 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : N/A
ชื่อลูกค้า : คุณ สุภชัย
Tracking number : ED510739126TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-09 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : N/A
ชื่อลูกค้า : คุณ รัฐนันท์
Tracking number : ED510739112TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-09 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000029
ชื่อลูกค้า : คุณ ศุภวัฒน์
Tracking number : SDSK000019832
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-08 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000026
ชื่อลูกค้า : คุณ อัจฉรา
Tracking number : SDSK000019831
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-08 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000016
ชื่อลูกค้า : คุณ วิชา
Tracking number : SDSK000019830
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-08 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000024
ชื่อลูกค้า : คุณ ศรชัย
Tracking number : EV160814376TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-08 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000022
ชื่อลูกค้า : คุณ สุภัสสร
Tracking number : EV160814362TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-08 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000025
ชื่อลูกค้า : คุณ วัฒนากูล
Tracking number : EV160814359TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-08 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000028
ชื่อลูกค้า : คุณ เอกราช
Tracking number : RB415329363TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-07 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000019
ชื่อลูกค้า : คุณ อิสรา (ส่งของที่ค้าง)
Tracking number : EV160819237TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-07 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072018000052
ชื่อลูกค้า : คุณ ชนาธิป
Tracking number : EV368202826TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-06 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000015
ชื่อลูกค้า : คุณ ธนาพา
Tracking number : EV368202812TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-06 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000014
Powered by MakeWebEasy.com