ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
คุณ อมลวรรณ EW496570965TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 15, 2019 022019000017
คุณ ทวีศักดิ์ EW496570957TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 15, 2019 022019000016
คุณ มนต์ทิวา SDSK000050212 Kerry-Express Feb 15, 2019 022019000015
คุณ ธวัชชัย SDSK000050060 Kerry-express Feb 14, 2019 022019000014
คุณ ขวัญชัย SDSK000050064 Kerry-express Feb 14, 2019 022019000013
คุณ กิตติณัฏฐ์ SDSK000050063 Kerry-express Feb 14, 2019 022019000012
คุณ อนุภัทร EW496565033TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 11, 2019 022019000007
คุณ อภิวัฒน์ RC582365180TH ไปรษณีย์ไทย Feb 09, 2019 022019000005
คุณ จักรพงษ์ EW496394210TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 09, 2019 N/A
คุณ เลิศพงค์ SDSK000048501 Kerry-Express Feb 07, 2019 022019000006
คุณ ดลวิทย์ EW496393165TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 07, 2019 N/A
คุณ ผดุงศักดิ์ SDSK000048363 Kerry-Express Feb 06, 2019 022019000004
คุณ อภิวัฒน์ SDSK000048365 Kerry-Express Feb 06, 2019 022019000005
คุณสมบัติ RC582363921TH ไปรษณีย์ไทย Feb 05, 2019 112018000147
คุณ ชลชัย RC582363918TH ไปรษณีย์ไทย Feb 05, 2019 022019000003
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม SDSK000048079 Kerry-Express Feb 05, 2019 N/A
คุณ ผดุงศักดิ์ SDSK000048081 Kerry-Express Feb 05, 2019 022019000004
คุณ ธวัชชัย EW496435943TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 01, 2019 012019000057
คุณ อนิรุทธ์ EW496418389TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 31, 2019 012019000056
คุณ ภานุพงศ์ SDSK000046490 Kerry-Express Jan 29, 2019 012019000053
Krabi Toys SDSK000046488 Kerry-Express Jan 29, 2019 N/A
คุณ ดรัสวิน SDSK000046486 Kerry-Express Jan 29, 2019 012019000055
คุณ Apisorn รร บ้านดงเสียว SDSK000046501 Kerry-Express Jan 29, 2019 012019000050
คุณ บุญรักษา EW496412240TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 29, 2019 012019000051
คุณ ทัศดาว EW496411329TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 28, 2019 012019000048
คุณ ทศพร SDSK000046169 Kerry-Express Jan 28, 2019 012019000052
คุณ ชลชัย EW496323876TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 24, 2019 012019000045
คุณ สุวรรณา EW496323862TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 24, 2019 012019000046
คุณ ปรีชา SDSK000045246 Kerry-Express Jan 23, 2019 012019000042
คุณ ชลชัย EW496321535TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 23, 2019 012019000043
คณ มลชัย CG4977582 Fed Ex-Green Bus-ลำปาง Jan 21, 2019 10:30 012019000039
คุณ ไพรัตน์ EW150599426TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 21, 2019 012019000040
คุณ ชศรุณ EW150599412TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 21, 2019 012019000041
คุณ สุรศักดิ์ SDSK000044836 Kerry-Express Jan 21, 2019 012019000038
ฝ่ายพัสดุ รร สองพิทยาคม RC582344437TH ไปรษณีย์ไทย Jan 18, 2019 122018000057
คุณ สุรศักดิ์ RSYS000015950 Kerry-Express Jan 18, 2019 012019000037
คุณ สุมิตร SSUT007226348 Kerry-Express Jan 17, 2019 012019000031
คุณ กิตติศักดิ์ SSUT007226347 Kerry-Express Jan 17, 2019 122019000036
บจก เอส เอส แอนด์ เค สนญ SDSK000043382 Kerry-Express Jan 16, 2019 012019000032
ศตภิษัช EW150571975TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 16, 2019 012019000035
คุณ ปิลันธนา EW150571961TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 16, 2019 012019000033
คุณ ศักรินทร์ SDSK000042941 Kerry-Express Jan 15, 2019 012019000027
คุณ ณัฐกัญญา SDSK000042940TH Kerry-Express Jan 15, 2019 012019000031
คุณ ธีรวัต EW150571215TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 15, 2019 012019000030
คุณ เมธัส (เปลี่ยนส่งเป็น ems เนื่องจากติดต่อขอที่อยู่เพิ่มเติมไม่ได้ค่ะ) EW150568809TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 15, 2019 012019000026
คุณ พรรคพล RSYS000015123 Kerry-Express Jan 14, 2019 012019000028
คุณ ดลวิทย์ RSYS000015121 Kerry-Express Jan 14, 2019 012018000029
คุณ ภษกรณ์ ED663357387TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 12, 2019 012019000025
คุณ เชาวน์ ED663357373TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 12, 2019 012019000024
คุณ อนิวัฒน์ RSYS000014960 Kerry-Express Jan 12, 2019 012019000021
ชื่อลูกค้า : คุณ อมลวรรณ
Tracking number : EW496570965TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000017
ชื่อลูกค้า : คุณ ทวีศักดิ์
Tracking number : EW496570957TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000016
ชื่อลูกค้า : คุณ มนต์ทิวา
Tracking number : SDSK000050212
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000015
ชื่อลูกค้า : คุณ ธวัชชัย
Tracking number : SDSK000050060
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000014
ชื่อลูกค้า : คุณ ขวัญชัย
Tracking number : SDSK000050064
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000013
ชื่อลูกค้า : คุณ กิตติณัฏฐ์
Tracking number : SDSK000050063
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000012
ชื่อลูกค้า : คุณ อนุภัทร
Tracking number : EW496565033TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000007
ชื่อลูกค้า : คุณ อภิวัฒน์
Tracking number : RC582365180TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000005
ชื่อลูกค้า : คุณ จักรพงษ์
Tracking number : EW496394210TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : N/A
ชื่อลูกค้า : คุณ เลิศพงค์
Tracking number : SDSK000048501
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000006
ชื่อลูกค้า : คุณ ดลวิทย์
Tracking number : EW496393165TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : N/A
ชื่อลูกค้า : คุณ ผดุงศักดิ์
Tracking number : SDSK000048363
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000004
ชื่อลูกค้า : คุณ อภิวัฒน์
Tracking number : SDSK000048365
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000005
ชื่อลูกค้า : คุณสมบัติ
Tracking number : RC582363921TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000147
ชื่อลูกค้า : คุณ ชลชัย
Tracking number : RC582363918TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000003
ชื่อลูกค้า : โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
Tracking number : SDSK000048079
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : N/A
ชื่อลูกค้า : คุณ ผดุงศักดิ์
Tracking number : SDSK000048081
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000004
ชื่อลูกค้า : คุณ ธวัชชัย
Tracking number : EW496435943TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 01, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000057
ชื่อลูกค้า : คุณ อนิรุทธ์
Tracking number : EW496418389TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 31, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000056
ชื่อลูกค้า : คุณ ภานุพงศ์
Tracking number : SDSK000046490
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000053
ชื่อลูกค้า : Krabi Toys
Tracking number : SDSK000046488
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : N/A
ชื่อลูกค้า : คุณ ดรัสวิน
Tracking number : SDSK000046486
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000055
ชื่อลูกค้า : คุณ Apisorn รร บ้านดงเสียว
Tracking number : SDSK000046501
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000050
ชื่อลูกค้า : คุณ บุญรักษา
Tracking number : EW496412240TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000051
ชื่อลูกค้า : คุณ ทัศดาว
Tracking number : EW496411329TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 28, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000048
ชื่อลูกค้า : คุณ ทศพร
Tracking number : SDSK000046169
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 28, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000052
ชื่อลูกค้า : คุณ ชลชัย
Tracking number : EW496323876TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 24, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000045
ชื่อลูกค้า : คุณ สุวรรณา
Tracking number : EW496323862TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 24, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000046
ชื่อลูกค้า : คุณ ปรีชา
Tracking number : SDSK000045246
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 23, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000042
ชื่อลูกค้า : คุณ ชลชัย
Tracking number : EW496321535TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 23, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000043
ชื่อลูกค้า : คณ มลชัย
Tracking number : CG4977582
ประเภทการส่งสินค้า : Fed Ex-Green Bus-ลำปาง
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 21, 2019 10:30
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000039
ชื่อลูกค้า : คุณ ไพรัตน์
Tracking number : EW150599426TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 21, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000040
ชื่อลูกค้า : คุณ ชศรุณ
Tracking number : EW150599412TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 21, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000041
ชื่อลูกค้า : คุณ สุรศักดิ์
Tracking number : SDSK000044836
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 21, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000038
ชื่อลูกค้า : ฝ่ายพัสดุ รร สองพิทยาคม
Tracking number : RC582344437TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000057
ชื่อลูกค้า : คุณ สุรศักดิ์
Tracking number : RSYS000015950
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000037
ชื่อลูกค้า : คุณ สุมิตร
Tracking number : SSUT007226348
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000031
ชื่อลูกค้า : คุณ กิตติศักดิ์
Tracking number : SSUT007226347
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000036
ชื่อลูกค้า : บจก เอส เอส แอนด์ เค สนญ
Tracking number : SDSK000043382
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000032
ชื่อลูกค้า : ศตภิษัช
Tracking number : EW150571975TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000035
ชื่อลูกค้า : คุณ ปิลันธนา
Tracking number : EW150571961TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000033
ชื่อลูกค้า : คุณ ศักรินทร์
Tracking number : SDSK000042941
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000027
ชื่อลูกค้า : คุณ ณัฐกัญญา
Tracking number : SDSK000042940TH
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000031
ชื่อลูกค้า : คุณ ธีรวัต
Tracking number : EW150571215TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000030
ชื่อลูกค้า : คุณ เมธัส (เปลี่ยนส่งเป็น ems เนื่องจากติดต่อขอที่อยู่เพิ่มเติมไม่ได้ค่ะ)
Tracking number : EW150568809TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000026
ชื่อลูกค้า : คุณ พรรคพล
Tracking number : RSYS000015123
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000028
ชื่อลูกค้า : คุณ ดลวิทย์
Tracking number : RSYS000015121
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012018000029
ชื่อลูกค้า : คุณ ภษกรณ์
Tracking number : ED663357387TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 12, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000025
ชื่อลูกค้า : คุณ เชาวน์
Tracking number : ED663357373TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 12, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000024
ชื่อลูกค้า : คุณ อนิวัฒน์
Tracking number : RSYS000014960
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 12, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000021

Powered by MakeWebEasy.com