ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
คุณ เนตรชนก ม.4(ข) พ/876-6 DHL-เพชรประเสริฐ-สกลนคร 2018-10-16 10:00:00 N/A
คุณ รัชกร SDSK000028581 Kerry-Express 2018-10-15 00:00:00 102018000078
คุณ เมธา SDSK000028580 Kerry-Express 2018-10-15 00:00:00 102018000069
คุณ ตวงรัตน์ SDSK000028579 Kerry-Express 2018-10-15 00:00:00 102018000072
คุณ พัชรพล SDSK000028578 Kerry-Express 2018-10-15 00:00:00 102018000074
คุณ ภาคภูมิ SDSK000028577 Kerry-Express 2018-10-15 00:00:00 102018000070
คุณ พรพิมล SDSK000028576 Kerry-Express 2018-10-15 00:00:00 102018000084
คุณ พิษณุ C414 DHL-นครชัยทัวร์-ปากช่อง 2018-10-14 13:00:00 N/A
คุณ เนตรชนก ม.4(ข) พ/876-2 DHL-เพชรประเสริฐ-สกลนคร 2018-10-14 10:00:00 N/A
ร.ร.สองพิทยาคม (ส่งเอกสารคืน) EV910113559TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-10-12 00:00:00 N/A
คุณ พัฒนพงษ์ EV910113545TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-10-12 00:00:00 102018000058
คุณ ศักรินทร์ SDSK000028371 Kerry-Express 2018-10-12 00:00:00 102018000063
คุณ นิวัฒน์ SDSK000028370 Kerry-Express 2018-10-12 00:00:00 102018000068
คุณ ศุภชัย SDSK000028369 Kerry-Express 2018-10-12 00:00:00 102018000067
คุณ ธีร์ประภู SDSK000028244 Kerry-Express 2018-10-11 00:00:00 102018000061
คุณ ธเนตร (2 orders) SDSK000028242 Kerry-Express 2018-10-11 00:00:00 102018000060
คุณ วราภรณ์ SDSK000028241 Kerry-Express 2018-10-11 00:00:00 102018000059
คุณ จิรพิพัฒน์ SDSK000028240 Kerry-Express 2018-10-11 00:00:00 102018000064
คุณ ณัฐนันท์ EV674134730TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-10-11 00:00:00 102018000062
คุณ เนตรชนก EV674134726TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-10-11 00:00:00 102018000057
คุณ เอกชัย EV674134712TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-10-11 00:00:00 102018000053
คุณ ประกอบ SDSK000028079 Kerry-Express 2018-10-10 00:00:00 102018000049
คุณ ณัฐวดี SDSK000028078 Kerry-Express 2018-10-10 00:00:00 102018000034
คุณ ศิริศักดิ์ EV674143665TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-10-10 00:00:00 102018000052
คุณ ศิริลักษณ์ EV674143657TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-10-10 00:00:00 102018000039
คุณ ฐิติมา EV674143643TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-10-10 00:00:00 102018000054
คุณ สิงห์ CG4830175 DHL-Green Bus-เวียงสา 2018-10-09 13:30:00 102018000046
คุณ วิทูลย์ SDSK000027933 Kerry-Express 2018-10-09 00:00:00 102018000050
คุณ จิตติพล SDSK000027932 Kerry-Express 2018-10-09 00:00:00 102018000056
คุณ วรัลลวร SDSK000027931 Kerry-Express 2018-10-09 00:00:00 102018000051
คุณ เด่นศักดิ์ SDSK000027930 Kerry-Express 2018-10-09 00:00:00 102018000048
คุณ ชไมพร EV838652309TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-10-09 00:00:00 102018000045
พัสดุ รร ไชยปราการ EV838652290TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-10-09 00:00:00 N/A
คุณ สนธยา RC456821365TH ไปรษณีย์ไทย 2018-10-09 00:00:00 N/A
คุณ มลฤดี (ส่งเอกสาร) RC456821351TH ไปรษณีย์ไทย 2018-10-09 00:00:00 N/A
คุณ มงคล (เอกสาร) RC454621334TH ไปรษณีย์ไทย 2018-10-09 00:00:00 092018000186
พัสดุ รร สองพิทฯ RC456821348TH ไปรษณีย์ไทย 2018-10-09 00:00:00 092018000004
คุณ อนันต์ SDSK000027763 Kerry-Express 2018-10-08 00:00:00 102018000042
คุณ ณัฐวดี SDSK000027762 Kerry-Express 2018-10-08 00:00:00 102018000038
คุณ ช่อชฎา SDSK000027761 Kerry-Express 2018-10-08 00:00:00 102018000043
คุณ อนุพันธ์ SDSK000027760 Kerry-Express 2018-10-08 00:00:00 102018000041
คุณ อนุรักษ์ SDSK000027501 Kerry-Express 2018-10-06 00:00:00 102018000035
คุณ ณัฐวดี SDSK000027499 Kerry-Express 2018-10-06 00:00:00 102018000034
คุณ รุ้งทิพย์ SDSK000027498 Kerry-Express 2018-10-06 00:00:00 N/A
คุณ ปิยะนันท์ SDSK000027497 Kerry-Express 2018-10-06 00:00:00 102018000037
คุณ มลชัย CG4825232 DHL-Green Bus-ลำปาง 2018-10-05 10:00:00 102018000028
คุณ พันธ์ธนัต C408 DHL-นครชัยทัวร์-โคราช 2018-10-05 10:00:00 102018000030
คุณ ณมกร SDSK000027300 Kerry-Express 2018-10-05 00:00:00 102018000029
คุณ วรัญญา SDSK000027299 Kerry-Express 2018-10-05 00:00:00 102018000031
คุณ เอกภักดิ์ RB402514826TH ไปรษณีย์ไทย 2018-10-05 00:00:00 102018000032
ชื่อลูกค้า : คุณ เนตรชนก
Tracking number : ม.4(ข) พ/876-6
ประเภทการส่งสินค้า : DHL-เพชรประเสริฐ-สกลนคร
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-16 10:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : N/A
ชื่อลูกค้า : คุณ รัชกร
Tracking number : SDSK000028581
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-15 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000078
ชื่อลูกค้า : คุณ เมธา
Tracking number : SDSK000028580
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-15 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000069
ชื่อลูกค้า : คุณ ตวงรัตน์
Tracking number : SDSK000028579
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-15 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000072
ชื่อลูกค้า : คุณ พัชรพล
Tracking number : SDSK000028578
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-15 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000074
ชื่อลูกค้า : คุณ ภาคภูมิ
Tracking number : SDSK000028577
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-15 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000070
ชื่อลูกค้า : คุณ พรพิมล
Tracking number : SDSK000028576
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-15 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000084
ชื่อลูกค้า : คุณ พิษณุ
Tracking number : C414
ประเภทการส่งสินค้า : DHL-นครชัยทัวร์-ปากช่อง
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-14 13:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : N/A
ชื่อลูกค้า : คุณ เนตรชนก
Tracking number : ม.4(ข) พ/876-2
ประเภทการส่งสินค้า : DHL-เพชรประเสริฐ-สกลนคร
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-14 10:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : N/A
ชื่อลูกค้า : ร.ร.สองพิทยาคม (ส่งเอกสารคืน)
Tracking number : EV910113559TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-12 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : N/A
ชื่อลูกค้า : คุณ พัฒนพงษ์
Tracking number : EV910113545TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-12 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000058
ชื่อลูกค้า : คุณ ศักรินทร์
Tracking number : SDSK000028371
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-12 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000063
ชื่อลูกค้า : คุณ นิวัฒน์
Tracking number : SDSK000028370
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-12 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000068
ชื่อลูกค้า : คุณ ศุภชัย
Tracking number : SDSK000028369
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-12 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000067
ชื่อลูกค้า : คุณ ธีร์ประภู
Tracking number : SDSK000028244
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-11 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000061
ชื่อลูกค้า : คุณ ธเนตร (2 orders)
Tracking number : SDSK000028242
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-11 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000060
ชื่อลูกค้า : คุณ วราภรณ์
Tracking number : SDSK000028241
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-11 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000059
ชื่อลูกค้า : คุณ จิรพิพัฒน์
Tracking number : SDSK000028240
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-11 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000064
ชื่อลูกค้า : คุณ ณัฐนันท์
Tracking number : EV674134730TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-11 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000062
ชื่อลูกค้า : คุณ เนตรชนก
Tracking number : EV674134726TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-11 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000057
ชื่อลูกค้า : คุณ เอกชัย
Tracking number : EV674134712TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-11 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000053
ชื่อลูกค้า : คุณ ประกอบ
Tracking number : SDSK000028079
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-10 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000049
ชื่อลูกค้า : คุณ ณัฐวดี
Tracking number : SDSK000028078
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-10 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000034
ชื่อลูกค้า : คุณ ศิริศักดิ์
Tracking number : EV674143665TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-10 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000052
ชื่อลูกค้า : คุณ ศิริลักษณ์
Tracking number : EV674143657TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-10 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000039
ชื่อลูกค้า : คุณ ฐิติมา
Tracking number : EV674143643TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-10 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000054
ชื่อลูกค้า : คุณ สิงห์
Tracking number : CG4830175
ประเภทการส่งสินค้า : DHL-Green Bus-เวียงสา
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-09 13:30:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000046
ชื่อลูกค้า : คุณ วิทูลย์
Tracking number : SDSK000027933
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-09 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000050
ชื่อลูกค้า : คุณ จิตติพล
Tracking number : SDSK000027932
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-09 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000056
ชื่อลูกค้า : คุณ วรัลลวร
Tracking number : SDSK000027931
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-09 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000051
ชื่อลูกค้า : คุณ เด่นศักดิ์
Tracking number : SDSK000027930
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-09 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000048
ชื่อลูกค้า : คุณ ชไมพร
Tracking number : EV838652309TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-09 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000045
ชื่อลูกค้า : พัสดุ รร ไชยปราการ
Tracking number : EV838652290TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-09 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : N/A
ชื่อลูกค้า : คุณ สนธยา
Tracking number : RC456821365TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-09 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : N/A
ชื่อลูกค้า : คุณ มลฤดี (ส่งเอกสาร)
Tracking number : RC456821351TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-09 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : N/A
ชื่อลูกค้า : คุณ มงคล (เอกสาร)
Tracking number : RC454621334TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-09 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000186
ชื่อลูกค้า : พัสดุ รร สองพิทฯ
Tracking number : RC456821348TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-09 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000004
ชื่อลูกค้า : คุณ อนันต์
Tracking number : SDSK000027763
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-08 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000042
ชื่อลูกค้า : คุณ ณัฐวดี
Tracking number : SDSK000027762
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-08 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000038
ชื่อลูกค้า : คุณ ช่อชฎา
Tracking number : SDSK000027761
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-08 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000043
ชื่อลูกค้า : คุณ อนุพันธ์
Tracking number : SDSK000027760
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-08 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000041
ชื่อลูกค้า : คุณ อนุรักษ์
Tracking number : SDSK000027501
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-06 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000035
ชื่อลูกค้า : คุณ ณัฐวดี
Tracking number : SDSK000027499
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-06 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000034
ชื่อลูกค้า : คุณ รุ้งทิพย์
Tracking number : SDSK000027498
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-06 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : N/A
ชื่อลูกค้า : คุณ ปิยะนันท์
Tracking number : SDSK000027497
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-06 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000037
ชื่อลูกค้า : คุณ มลชัย
Tracking number : CG4825232
ประเภทการส่งสินค้า : DHL-Green Bus-ลำปาง
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-05 10:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000028
ชื่อลูกค้า : คุณ พันธ์ธนัต
Tracking number : C408
ประเภทการส่งสินค้า : DHL-นครชัยทัวร์-โคราช
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-05 10:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000030
ชื่อลูกค้า : คุณ ณมกร
Tracking number : SDSK000027300
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-05 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000029
ชื่อลูกค้า : คุณ วรัญญา
Tracking number : SDSK000027299
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-05 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000031
ชื่อลูกค้า : คุณ เอกภักดิ์
Tracking number : RB402514826TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-05 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000032

Powered by MakeWebEasy.com