ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ไปรษณีย์ไทย Kerry DHL Fed Ex
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
คุณ ฐิรตา​รัช​ม EU634934365TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-04-09 00:00:00 042018000003
โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส EU635207320TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-04-03 00:00:00 032018000035
คุณ เรวัต SDSK00003618 Kerry-Express 2018-04-02 00:00:00 N/A
คุณ ปิยะวัจน์ EU635155640TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-04-02 00:00:00 N/A
คุณ จตุพร EU635155636TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-04-02 00:00:00 N/A
คุณ ปัญญา EU635155622TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-04-02 00:00:00 042018000001
คุณ เอกชัย SDSK000003478 Kerry-Express 2018-03-31 00:00:00 032018000036
คุณศรินญา SSUT007128151 Kerry-Express 2018-03-30 00:00:00 032018000034
คุณณฐชนนท์ EU635144063TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-03-28 00:00:00 032018000033
คุณ รณกฤต SDSK000002399 Kerry-Express 2018-03-22 00:00:00 032018000032
คุณ กรณ์กฤต EU635094897TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-03-21 00:00:00 032018000030
คุณ ดรัณ EU635094883TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-03-21 00:00:00 032018000031
คุณ พสิษฐ์ CG4553516 DHL-GreenBus 2018-03-20 14:30:00 032018000028
คุณสุทธิศักดิ์ EU635093812TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-03-19 00:00:00
คุณ ธันวมาศ EU635093619TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-03-19 00:00:00 032018000029
คุณกรรธิการ์ SDSK180300410 Kerry-Express 2018-03-17 00:00:00 032018000025
คุณเกรียงไกร EU635092879TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-03-17 00:00:00 032018000027
คุณชวิศ EU635051790TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-03-16 00:00:00 032018000026
คุณสุวิมล EU635051809TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-03-16 00:00:00 032018000024
คุณปัญจพากาณฑ์ SDSK000001421 Kerry-Express 2018-03-14 00:00:00 032018000023
คุณจุฑามาศ RM202466351TH ไปรษณีย์ไทย 2018-03-13 00:00:00 032018000010
คุณพีรดา EU635049972TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-03-13 00:00:00 032018000019
คุณกิตติพงษ์ RM202466365TH ไปรษณีย์ไทย 2018-03-13 00:00:00 032018000020
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี ห้องคอมพิวเตอร์ SDSK180300209 Kerry-Express 2018-03-10 00:00:00 032018000013
คุณนคร RM202464280TH ไปรษณีย์ไทย 2018-03-10 00:00:00 032018000012
คุณปิยะธิดา EU635040766TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-03-10 00:00:00 032018000014
คุณธันวมาส RB022074773TH ไปรษณีย์ไทย 2018-03-07 00:00:00 032018000009
คุณ กระบี่ทอยส์ SDSK000000499 Kerry-Express 2018-03-06 00:00:00 032018000008
คุณ เจนจิรา EU507108632TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-03-05 00:00:00 032018000005
คุณ ณัฐธิดา EU507118229TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-03-03 00:00:00 032018000003
คุณ ยศวริศ SDSK000000266 Kerry-Express 2018-03-03 00:00:00 032018000004
คุณ ณัฐวุฒิ ED349287599TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-03-03 00:00:00 032018000002
คุณเสถียร EU507065883TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-03-02 00:00:00 032018000001
คุณภิญโญ EU507065870TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-03-02 00:00:00 022018000055
คุณสมิตรา SDSK000000223 Kerry-express 2018-03-02 00:00:00 022018000051
คุณ กัลยรัตน์ SDSK000000131 Kerry-Express 2018-02-28 00:00:00 022018000050
คุณ อภิชาติ EU507055002TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-02-28 00:00:00 022018000054
คุณวิลาวรรณ SSUT007115488 Kerry-Express 2018-02-28 00:00:00 022018000031
คุณ ปรียารัตน์ EU507001605TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-02-26 00:00:00 022018000045
คุณ ธีรภทร EU507001596TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-02-26 00:00:00 022018000049
คุณอภิชญา EU506998994TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-02-23 00:00:00 022018000043
คุณสิทธานนท์ EU506998985TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-02-23 00:00:00 022018000044
คุณApisit SSAN000177237 Kerry-Express 2018-02-23 00:00:00 022018000046
คุณ นเรศณัฏฐ์ C158 DHL-นครชัยทัวร์-โคราช 2018-02-22 07:00:00 022018000039
ฝ่ายการเงิน รร บุณฑริกฯ EU506997716TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-02-22 00:00:00 N/A
คุณ ณิชาภัทร EU506997702TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-02-22 00:00:00 022018000042
คุณ สมบูรณ์ EU506997693TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-02-22 00:00:00 022018000041
คุณ สุจิวรรณ C418 DHL-นครชัยทัวร์-โคราช 2018-02-21 09:00:00 022018000038
คุณ ธนัญชัย C418 DHL-นครชัยทัวร์-โคราช 2018-02-21 09:00:00 022018000037
คุณ วรวรรณ C418 DHL-นครชัยทัวร์-โคราช 2018-02-21 09:00:00 022018000034
ชื่อลูกค้า : คุณ ฐิรตา​รัช​ม
Tracking number : EU634934365TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-04-09 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042018000003
ชื่อลูกค้า : โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส
Tracking number : EU635207320TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-04-03 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032018000035
ชื่อลูกค้า : คุณ เรวัต
Tracking number : SDSK00003618
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-04-02 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : N/A
ชื่อลูกค้า : คุณ ปิยะวัจน์
Tracking number : EU635155640TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-04-02 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : N/A
ชื่อลูกค้า : คุณ จตุพร
Tracking number : EU635155636TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-04-02 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : N/A
ชื่อลูกค้า : คุณ ปัญญา
Tracking number : EU635155622TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-04-02 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042018000001
ชื่อลูกค้า : คุณ เอกชัย
Tracking number : SDSK000003478
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-03-31 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032018000036
ชื่อลูกค้า : คุณศรินญา
Tracking number : SSUT007128151
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-03-30 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032018000034
ชื่อลูกค้า : คุณณฐชนนท์
Tracking number : EU635144063TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-03-28 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032018000033
ชื่อลูกค้า : คุณ รณกฤต
Tracking number : SDSK000002399
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-03-22 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032018000032
ชื่อลูกค้า : คุณ กรณ์กฤต
Tracking number : EU635094897TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-03-21 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032018000030
ชื่อลูกค้า : คุณ ดรัณ
Tracking number : EU635094883TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-03-21 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032018000031
ชื่อลูกค้า : คุณ พสิษฐ์
Tracking number : CG4553516
ประเภทการส่งสินค้า : DHL-GreenBus
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-03-20 14:30:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032018000028
ชื่อลูกค้า : คุณสุทธิศักดิ์
Tracking number : EU635093812TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-03-19 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ ธันวมาศ
Tracking number : EU635093619TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-03-19 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032018000029
ชื่อลูกค้า : คุณกรรธิการ์
Tracking number : SDSK180300410
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-03-17 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032018000025
ชื่อลูกค้า : คุณเกรียงไกร
Tracking number : EU635092879TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-03-17 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032018000027
ชื่อลูกค้า : คุณชวิศ
Tracking number : EU635051790TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-03-16 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032018000026
ชื่อลูกค้า : คุณสุวิมล
Tracking number : EU635051809TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-03-16 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032018000024
ชื่อลูกค้า : คุณปัญจพากาณฑ์
Tracking number : SDSK000001421
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-03-14 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032018000023
ชื่อลูกค้า : คุณจุฑามาศ
Tracking number : RM202466351TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-03-13 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032018000010
ชื่อลูกค้า : คุณพีรดา
Tracking number : EU635049972TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-03-13 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032018000019
ชื่อลูกค้า : คุณกิตติพงษ์
Tracking number : RM202466365TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-03-13 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032018000020
ชื่อลูกค้า : โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี ห้องคอมพิวเตอร์
Tracking number : SDSK180300209
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-03-10 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032018000013
ชื่อลูกค้า : คุณนคร
Tracking number : RM202464280TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-03-10 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032018000012
ชื่อลูกค้า : คุณปิยะธิดา
Tracking number : EU635040766TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-03-10 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032018000014
ชื่อลูกค้า : คุณธันวมาส
Tracking number : RB022074773TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-03-07 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032018000009
ชื่อลูกค้า : คุณ กระบี่ทอยส์
Tracking number : SDSK000000499
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-03-06 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032018000008
ชื่อลูกค้า : คุณ เจนจิรา
Tracking number : EU507108632TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-03-05 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032018000005
ชื่อลูกค้า : คุณ ณัฐธิดา
Tracking number : EU507118229TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-03-03 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032018000003
ชื่อลูกค้า : คุณ ยศวริศ
Tracking number : SDSK000000266
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-03-03 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032018000004
ชื่อลูกค้า : คุณ ณัฐวุฒิ
Tracking number : ED349287599TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-03-03 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032018000002
ชื่อลูกค้า : คุณเสถียร
Tracking number : EU507065883TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-03-02 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032018000001
ชื่อลูกค้า : คุณภิญโญ
Tracking number : EU507065870TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-03-02 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022018000055
ชื่อลูกค้า : คุณสมิตรา
Tracking number : SDSK000000223
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-03-02 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022018000051
ชื่อลูกค้า : คุณ กัลยรัตน์
Tracking number : SDSK000000131
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-02-28 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022018000050
ชื่อลูกค้า : คุณ อภิชาติ
Tracking number : EU507055002TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-02-28 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022018000054
ชื่อลูกค้า : คุณวิลาวรรณ
Tracking number : SSUT007115488
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-02-28 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022018000031
ชื่อลูกค้า : คุณ ปรียารัตน์
Tracking number : EU507001605TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-02-26 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022018000045
ชื่อลูกค้า : คุณ ธีรภทร
Tracking number : EU507001596TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-02-26 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022018000049
ชื่อลูกค้า : คุณอภิชญา
Tracking number : EU506998994TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-02-23 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022018000043
ชื่อลูกค้า : คุณสิทธานนท์
Tracking number : EU506998985TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-02-23 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022018000044
ชื่อลูกค้า : คุณApisit
Tracking number : SSAN000177237
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-02-23 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022018000046
ชื่อลูกค้า : คุณ นเรศณัฏฐ์
Tracking number : C158
ประเภทการส่งสินค้า : DHL-นครชัยทัวร์-โคราช
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-02-22 07:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022018000039
ชื่อลูกค้า : ฝ่ายการเงิน รร บุณฑริกฯ
Tracking number : EU506997716TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-02-22 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : N/A
ชื่อลูกค้า : คุณ ณิชาภัทร
Tracking number : EU506997702TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-02-22 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022018000042
ชื่อลูกค้า : คุณ สมบูรณ์
Tracking number : EU506997693TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-02-22 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022018000041
ชื่อลูกค้า : คุณ สุจิวรรณ
Tracking number : C418
ประเภทการส่งสินค้า : DHL-นครชัยทัวร์-โคราช
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-02-21 09:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022018000038
ชื่อลูกค้า : คุณ ธนัญชัย
Tracking number : C418
ประเภทการส่งสินค้า : DHL-นครชัยทัวร์-โคราช
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-02-21 09:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022018000037
ชื่อลูกค้า : คุณ วรวรรณ
Tracking number : C418
ประเภทการส่งสินค้า : DHL-นครชัยทัวร์-โคราช
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-02-21 09:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022018000034
Powered by MakeWebEasy.com