ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
คุณ นูรีซา 820133506754 J&T Express-Express Jan 21, 2020 012020000042
คุณ จารุวรรณ 820133504400 J&T Express-Express Jan 21, 2020 012020000040
คุณ วิปัศยา 820133503943 J&T Express-Express Jan 21, 2020 012020000041
คุณ เจนจิรา EF663747215TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 21, 2020 012020000039
คุณ ณัฐพล 820132188654 J&T Express-Express Jan 19, 2020 012020000033
คุณ วัชรินทร์ 820132187851 J&T Express-Express Jan 19, 2020 012020000036
คุณ นุสบา 820132187954 J&T Express-Express Jan 19, 2020 012020000034
คุณ ฐิติพัทธ์ 820130666666 J&T Express-Express Jan 16, 2020 012020000028
คุณ สุรเดช EF663747250TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 16, 2020 012020000027
คุณ วิชญะ EF663747294TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 16, 2020 012020000026
คุณ รัฐธนินท์ EF663747334TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 16, 2020 012020000029
คุณ รัฐธนินท์ EF663747334TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 16, 2020 012020000029
คุณ ณัฏฐ์ชฎามณฑ์ EF663747192TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 14, 2020 012020000020
คุณ วิทยะวัฒน์ EF663747161TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 13, 2020 012020000024
หจก ฉัตรเพชรสเตชั่นนารี 820127992740 J&T Express-Express Jan 11, 2020 012020000022
คุณ ณัฐวุฒิ (กล่องที่ 2 ) 820127995190 J&T Express-Express Jan 11, 2020 012020000023
คุณ ณัฐวุฒิ (กล่องที่ 1 ) 820127995956 J&T Express-Express Jan 11, 2020 012020000023
คุณ พลทอง EF663747127TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 09, 2020 012020000021
คุณ อารีจิตร EF663747087TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 09, 2020 012020000018
คุณ ก่อกุศล EF663747073TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 08, 2020 012020000013
คุณ อรรถพล EF663747158TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 08, 2020 012020000016
คุณ รังสรรค์ EF663747113TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 08, 2020 012020000012
คุณ วิทวัส 820126245175 J&T Express-Express Jan 08, 2020 012020000017
คุณ พิชัย 820126244781 J&T Express-Express Jan 08, 2020 012020000015
คุณ ณัฐวุฒิ SSUT007308182 Kerry-Express Jan 07, 2020 012020000002
คุณ ณัฐสิทธิ์ EF663747100TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 07, 2020 012020000010
คุณ ณัฐพล EF663747189TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 07, 2020 012020000011
คุณ ณรงฤทธิ์ EF663747144TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 07, 2020 012020000008
คุณ อภิเชษฐ 820124535156 J&T Express-Express Jan 05, 2020 012020000007
คุณ อาคม 820124534600 J&T Express-Express Jan 05, 2020 012020000006
คุณ นฤมล (ส่งเอกสารอีกรอบ) EF663747060TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 04, 2020 N/A
คุณ เอกรัฐ 820123579376 J&T Express-Express Jan 03, 2020 012020000004
คุณ ประเสริฐ 820123577011 J&T Express-Express Jan 03, 2020 012020000003
คุณ มาณวิกา EF663747056TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 02, 2020 122019000131
คุณ อดิศักดิ์ EF663747135TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 02, 2020 012020000001
คุณ ครูศรัญญา EF663747175TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 02, 2020 122019000161
โรงเรียนเมืองกระบี่(เอกสาร) EF663747095TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 02, 2020 122019000116
คุณ กฤตนันท์ 820121584203 J&T Express-Express Dec 28, 2019 122019000120
คุณ อำพล 820121582921 J&T Express-Express Dec 28, 2019 122019000165
คุณ ธีระพงษ์ 820121583444 J&T Express-Express Dec 28, 2019 122019000166
คุณ ก่อบุญ 820121582232 J&T Express-express Dec 28, 2019 122019000164
คุณ ชัยเดช 82012189635 J&T Express-Express Dec 27, 2019 122019000163
คุณศรัญญา 820121192726 J&T Express-Express Dec 27, 2019 122019000161
คุณ วินทกร 820121189252 J&T Express-Express Dec 27, 2019 122019000156
คุณ สรรค์เอ(ใบเสร็จ เอกสารร้าน) EF663747039TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 26, 2019 N/A
คุณ วนัส 820120539475 J&T Express-Express Dec 26, 2019 122019000154
คุณ ยุทธพงศ์ EI515480240TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 26, 2019 122019000159
คุณ ไพฑูรย์ EF663746912TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 26, 2019 122019000152
คุณ ธนาสฤษดิ์ EF663746926TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 26, 2019 122019000157
คุณ รตนกร EF663747042TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 26, 2019 122019000160
ชื่อลูกค้า : คุณ นูรีซา
Tracking number : 820133506754
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000042
ชื่อลูกค้า : คุณ จารุวรรณ
Tracking number : 820133504400
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000040
ชื่อลูกค้า : คุณ วิปัศยา
Tracking number : 820133503943
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000041
ชื่อลูกค้า : คุณ เจนจิรา
Tracking number : EF663747215TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000039
ชื่อลูกค้า : คุณ ณัฐพล
Tracking number : 820132188654
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000033
ชื่อลูกค้า : คุณ วัชรินทร์
Tracking number : 820132187851
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000036
ชื่อลูกค้า : คุณ นุสบา
Tracking number : 820132187954
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000034
ชื่อลูกค้า : คุณ ฐิติพัทธ์
Tracking number : 820130666666
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000028
ชื่อลูกค้า : คุณ สุรเดช
Tracking number : EF663747250TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000027
ชื่อลูกค้า : คุณ วิชญะ
Tracking number : EF663747294TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000026
ชื่อลูกค้า : คุณ รัฐธนินท์
Tracking number : EF663747334TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000029
ชื่อลูกค้า : คุณ รัฐธนินท์
Tracking number : EF663747334TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000029
ชื่อลูกค้า : คุณ ณัฏฐ์ชฎามณฑ์
Tracking number : EF663747192TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000020
ชื่อลูกค้า : คุณ วิทยะวัฒน์
Tracking number : EF663747161TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000024
ชื่อลูกค้า : หจก ฉัตรเพชรสเตชั่นนารี
Tracking number : 820127992740
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000022
ชื่อลูกค้า : คุณ ณัฐวุฒิ (กล่องที่ 2 )
Tracking number : 820127995190
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000023
ชื่อลูกค้า : คุณ ณัฐวุฒิ (กล่องที่ 1 )
Tracking number : 820127995956
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000023
ชื่อลูกค้า : คุณ พลทอง
Tracking number : EF663747127TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000021
ชื่อลูกค้า : คุณ อารีจิตร
Tracking number : EF663747087TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000018
ชื่อลูกค้า : คุณ ก่อกุศล
Tracking number : EF663747073TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000013
ชื่อลูกค้า : คุณ อรรถพล
Tracking number : EF663747158TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000016
ชื่อลูกค้า : คุณ รังสรรค์
Tracking number : EF663747113TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000012
ชื่อลูกค้า : คุณ วิทวัส
Tracking number : 820126245175
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000017
ชื่อลูกค้า : คุณ พิชัย
Tracking number : 820126244781
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000015
ชื่อลูกค้า : คุณ ณัฐวุฒิ
Tracking number : SSUT007308182
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000002
ชื่อลูกค้า : คุณ ณัฐสิทธิ์
Tracking number : EF663747100TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000010
ชื่อลูกค้า : คุณ ณัฐพล
Tracking number : EF663747189TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000011
ชื่อลูกค้า : คุณ ณรงฤทธิ์
Tracking number : EF663747144TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000008
ชื่อลูกค้า : คุณ อภิเชษฐ
Tracking number : 820124535156
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000007
ชื่อลูกค้า : คุณ อาคม
Tracking number : 820124534600
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000006
ชื่อลูกค้า : คุณ นฤมล (ส่งเอกสารอีกรอบ)
Tracking number : EF663747060TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : N/A
ชื่อลูกค้า : คุณ เอกรัฐ
Tracking number : 820123579376
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000004
ชื่อลูกค้า : คุณ ประเสริฐ
Tracking number : 820123577011
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000003
ชื่อลูกค้า : คุณ มาณวิกา
Tracking number : EF663747056TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000131
ชื่อลูกค้า : คุณ อดิศักดิ์
Tracking number : EF663747135TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000001
ชื่อลูกค้า : คุณ ครูศรัญญา
Tracking number : EF663747175TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000161
ชื่อลูกค้า : โรงเรียนเมืองกระบี่(เอกสาร)
Tracking number : EF663747095TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000116
ชื่อลูกค้า : คุณ กฤตนันท์
Tracking number : 820121584203
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 28, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000120
ชื่อลูกค้า : คุณ อำพล
Tracking number : 820121582921
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 28, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000165
ชื่อลูกค้า : คุณ ธีระพงษ์
Tracking number : 820121583444
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 28, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000166
ชื่อลูกค้า : คุณ ก่อบุญ
Tracking number : 820121582232
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 28, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000164
ชื่อลูกค้า : คุณ ชัยเดช
Tracking number : 82012189635
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 27, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000163
ชื่อลูกค้า : คุณศรัญญา
Tracking number : 820121192726
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 27, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000161
ชื่อลูกค้า : คุณ วินทกร
Tracking number : 820121189252
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 27, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000156
ชื่อลูกค้า : คุณ สรรค์เอ(ใบเสร็จ เอกสารร้าน)
Tracking number : EF663747039TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 26, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : N/A
ชื่อลูกค้า : คุณ วนัส
Tracking number : 820120539475
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 26, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000154
ชื่อลูกค้า : คุณ ยุทธพงศ์
Tracking number : EI515480240TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 26, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000159
ชื่อลูกค้า : คุณ ไพฑูรย์
Tracking number : EF663746912TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 26, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000152
ชื่อลูกค้า : คุณ ธนาสฤษดิ์
Tracking number : EF663746926TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 26, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000157
ชื่อลูกค้า : คุณ รตนกร
Tracking number : EF663747042TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 26, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000160

Powered by MakeWebEasy.com