ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ไปรษณีย์ไทย Kerry DHL Fed Ex Honestbee Alphafast Nim Express
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
Krabi Toys SNOH000311690 Kerry-Express 2018-06-18 00:00:00 062018000015
คุณ พิชญ (กล่องที่ 2) SNOH000311689 Kerry-Express 2018-06-18 00:00:00 062018000037
คุณ สุรินทร์ SNOH000311686 Kerry-Express 2018-06-18 00:00:00 062018000043
คุณ สิริธากร SNOH000311683 Kerry-Express 2018-06-18 00:00:00 062018000041
คุณ ธีรพงค์ C154 DHL-นครชัยทัวร์-โคราช 2018-06-18 00:00:00 062018000042
คุณ ทองเพชร EV160704588TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-06-18 00:00:00 062018000038
คุณ อรณิชา (กล่องที่ 2) EU062858187TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-06-15 00:00:00 062018000022
คุณ พิชญ SDSK000012500 Kerry-Express 2018-06-15 00:00:00 062018000037
คุณ อภิวัฒน์ SDSK000012499 Kerry-Express 2018-06-15 00:00:00 062018000035
คุณ เบญจวรรณ SDSK000012498 Kerry-Express 2018-06-15 00:00:00 062018000034
คุณ ทนงศักดิ์ (กล่องที่ 2-3) SDSK000012497 Kerry-Express 2018-06-15 00:00:00 052018000027
คุณ ทนงศักดิ์ (กล่องที่ 1/2) SDSK000012389 Kerry-Express 2018-06-14 00:00:00 052018000027
คุณ วุฒิชัย SDSK000012387 Kerry-Express 2018-06-14 00:00:00 062018000032
คุณ ณัฐพล SDSK000012386 Kerry-Express 2018-06-14 00:00:00 062018000029
คุณ อภิสิทธิ์ / คุณ อรณิชา SDSK000012385 Kerry-Express 2018-06-14 00:00:00 062018000022
คุณ อภิสิทธิ์ / คุณ อรณิชา SDSK000012385 Kerry-Express 2018-06-14 00:00:00 062018000022
คุณ มลชัย CG4672525 DHL-Green Bus ลป 2018-06-13 00:00:00 062018000031
คุณ วุฒิชัย SDSK000012115 Kerry-Express 2018-06-12 00:00:00 062018000027
คุณ Nut SDSK000011987 Kerry-Express 2018-06-11 00:00:00 062018000023
ร้านกระบี่ทอยส์ SDSK000011989 Kerry-Express 2018-06-11 00:00:00 062018000015
คุณ พิทักษ์ SDSK000011988 Kerry-Express 2018-06-11 00:00:00 062018000016
คุณ ณัฐพล SDSK000011986 Kerry-Express 2018-06-11 00:00:00 N/A Line@
คุณ ศิริธัช SDSK000011985 Kerry-Express 2018-06-11 00:00:00 062018000026
คุณ อมรเทพ SDSK000011772 Kerry-Express 2018-06-09 00:00:00 062018000020
คุณ กิตติ EU970509965TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-06-07 00:00:00 062018000017
ร้านกระบี่ทอยส์ SDSK000011457 Kerry-Express 2018-06-06 00:00:00 062018000015
คุณ วุฒิชัย (สินค้าที่ค้างส่ง1รายการ) SDSK000011456 Kerry-Express 2018-06-06 00:00:00 062018000002
คุณ พิเชษฐ์ EU970479588TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-06-06 00:00:00 062018000012
คุณ ฉัตรชัย EU970479574TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-06-06 00:00:00 062018000010
คุณ อารีจิตร EU970479565TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-06-06 00:00:00 062018000011
คุณ โยธิน 10AM 07.06.18 DHL-Green Bus หน้า อ.แม่สรวย 2018-06-06 00:00:00 062018000018
คุณ โยธิน CG4661060 DHL-Green Bus หน้า อ.แม่สรวย 2018-06-05 00:00:00 062018000008
คุณ สุวิชา (ใบเสนอราคา) EU970478463TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-06-05 00:00:00 N/A
ส่งเอกสาร EU970478450TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-06-05 00:00:00 052018000036
คุณ ศิรวัฒน์ SDSK000011311 Kerry-Express 2018-06-05 00:00:00 062018000007
คุณ สุริยะ SDSK000011309 Kerry-Express 2018-06-05 00:00:00 062018000006
คุณ วุฒิชัย SDSK000011307 Kerry-Express 2018-06-05 00:00:00 06201800002
คุณ สุดารัตน์ SDSK000011081 Kerry-Express 2018-06-04 00:00:00 062018000003
คุณ ฉัตรชัย EU970481480TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-06-04 00:00:00 062018000005
คุณ สุชัญญา EV010368673TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-06-02 00:00:00 062018000001
คุณ มนตรี SDSK000010827 Kerry-Express 2018-06-01 00:00:00 052018000037
คุณ มยุรี SDSK000010826 Kerry-Express 2018-06-01 00:00:00 052018000038
คุณ จุฬาลักษณ์ EU970463319TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-06-01 00:00:00 052018000036
คุณ ต่อพงศ์ SDSK000010736 Kerry-Express 2018-05-31 00:00:00 052018000018
คุณ ศิริธัช EU970676044TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-05-30 00:00:00 052018000033
คุณ โยธิน SDSK000010306 Kerry-Express 2018-05-28 00:00:00 N/A
คุณ ศิริธัช SDSK000010305 Kerry-Express 2018-05-28 00:00:00 052018000030
คุณ ณัฐพงษ์ EU970678575TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-05-26 00:00:00 052018000028
คุณ กฤษณะ EU970678059TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-05-25 00:00:00 052018000009
คุณ พงศ์พัฒน์ SSUT007149762 Kerry-Express 2018-05-24 00:00:00 052018000024
ชื่อลูกค้า : Krabi Toys
Tracking number : SNOH000311690
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-06-18 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062018000015
ชื่อลูกค้า : คุณ พิชญ (กล่องที่ 2)
Tracking number : SNOH000311689
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-06-18 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062018000037
ชื่อลูกค้า : คุณ สุรินทร์
Tracking number : SNOH000311686
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-06-18 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062018000043
ชื่อลูกค้า : คุณ สิริธากร
Tracking number : SNOH000311683
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-06-18 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062018000041
ชื่อลูกค้า : คุณ ธีรพงค์
Tracking number : C154
ประเภทการส่งสินค้า : DHL-นครชัยทัวร์-โคราช
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-06-18 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062018000042
ชื่อลูกค้า : คุณ ทองเพชร
Tracking number : EV160704588TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-06-18 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062018000038
ชื่อลูกค้า : คุณ อรณิชา (กล่องที่ 2)
Tracking number : EU062858187TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-06-15 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062018000022
ชื่อลูกค้า : คุณ พิชญ
Tracking number : SDSK000012500
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-06-15 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062018000037
ชื่อลูกค้า : คุณ อภิวัฒน์
Tracking number : SDSK000012499
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-06-15 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062018000035
ชื่อลูกค้า : คุณ เบญจวรรณ
Tracking number : SDSK000012498
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-06-15 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062018000034
ชื่อลูกค้า : คุณ ทนงศักดิ์ (กล่องที่ 2-3)
Tracking number : SDSK000012497
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-06-15 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000027
ชื่อลูกค้า : คุณ ทนงศักดิ์ (กล่องที่ 1/2)
Tracking number : SDSK000012389
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-06-14 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000027
ชื่อลูกค้า : คุณ วุฒิชัย
Tracking number : SDSK000012387
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-06-14 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062018000032
ชื่อลูกค้า : คุณ ณัฐพล
Tracking number : SDSK000012386
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-06-14 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062018000029
ชื่อลูกค้า : คุณ อภิสิทธิ์ / คุณ อรณิชา
Tracking number : SDSK000012385
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-06-14 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062018000022
ชื่อลูกค้า : คุณ อภิสิทธิ์ / คุณ อรณิชา
Tracking number : SDSK000012385
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-06-14 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062018000022
ชื่อลูกค้า : คุณ มลชัย
Tracking number : CG4672525
ประเภทการส่งสินค้า : DHL-Green Bus ลป
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-06-13 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062018000031
ชื่อลูกค้า : คุณ วุฒิชัย
Tracking number : SDSK000012115
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-06-12 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062018000027
ชื่อลูกค้า : คุณ Nut
Tracking number : SDSK000011987
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-06-11 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062018000023
ชื่อลูกค้า : ร้านกระบี่ทอยส์
Tracking number : SDSK000011989
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-06-11 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062018000015
ชื่อลูกค้า : คุณ พิทักษ์
Tracking number : SDSK000011988
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-06-11 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062018000016
ชื่อลูกค้า : คุณ ณัฐพล
Tracking number : SDSK000011986
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-06-11 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : N/A Line@
ชื่อลูกค้า : คุณ ศิริธัช
Tracking number : SDSK000011985
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-06-11 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062018000026
ชื่อลูกค้า : คุณ อมรเทพ
Tracking number : SDSK000011772
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-06-09 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062018000020
ชื่อลูกค้า : คุณ กิตติ
Tracking number : EU970509965TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-06-07 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062018000017
ชื่อลูกค้า : ร้านกระบี่ทอยส์
Tracking number : SDSK000011457
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-06-06 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062018000015
ชื่อลูกค้า : คุณ วุฒิชัย (สินค้าที่ค้างส่ง1รายการ)
Tracking number : SDSK000011456
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-06-06 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062018000002
ชื่อลูกค้า : คุณ พิเชษฐ์
Tracking number : EU970479588TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-06-06 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062018000012
ชื่อลูกค้า : คุณ ฉัตรชัย
Tracking number : EU970479574TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-06-06 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062018000010
ชื่อลูกค้า : คุณ อารีจิตร
Tracking number : EU970479565TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-06-06 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062018000011
ชื่อลูกค้า : คุณ โยธิน
Tracking number : 10AM 07.06.18
ประเภทการส่งสินค้า : DHL-Green Bus หน้า อ.แม่สรวย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-06-06 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062018000018
ชื่อลูกค้า : คุณ โยธิน
Tracking number : CG4661060
ประเภทการส่งสินค้า : DHL-Green Bus หน้า อ.แม่สรวย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-06-05 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062018000008
ชื่อลูกค้า : คุณ สุวิชา (ใบเสนอราคา)
Tracking number : EU970478463TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-06-05 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : N/A
ชื่อลูกค้า : ส่งเอกสาร
Tracking number : EU970478450TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-06-05 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000036
ชื่อลูกค้า : คุณ ศิรวัฒน์
Tracking number : SDSK000011311
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-06-05 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062018000007
ชื่อลูกค้า : คุณ สุริยะ
Tracking number : SDSK000011309
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-06-05 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062018000006
ชื่อลูกค้า : คุณ วุฒิชัย
Tracking number : SDSK000011307
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-06-05 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 06201800002
ชื่อลูกค้า : คุณ สุดารัตน์
Tracking number : SDSK000011081
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-06-04 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062018000003
ชื่อลูกค้า : คุณ ฉัตรชัย
Tracking number : EU970481480TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-06-04 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062018000005
ชื่อลูกค้า : คุณ สุชัญญา
Tracking number : EV010368673TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-06-02 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062018000001
ชื่อลูกค้า : คุณ มนตรี
Tracking number : SDSK000010827
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-06-01 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000037
ชื่อลูกค้า : คุณ มยุรี
Tracking number : SDSK000010826
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-06-01 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000038
ชื่อลูกค้า : คุณ จุฬาลักษณ์
Tracking number : EU970463319TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-06-01 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000036
ชื่อลูกค้า : คุณ ต่อพงศ์
Tracking number : SDSK000010736
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-05-31 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000018
ชื่อลูกค้า : คุณ ศิริธัช
Tracking number : EU970676044TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-05-30 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000033
ชื่อลูกค้า : คุณ โยธิน
Tracking number : SDSK000010306
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-05-28 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : N/A
ชื่อลูกค้า : คุณ ศิริธัช
Tracking number : SDSK000010305
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-05-28 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000030
ชื่อลูกค้า : คุณ ณัฐพงษ์
Tracking number : EU970678575TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-05-26 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000028
ชื่อลูกค้า : คุณ กฤษณะ
Tracking number : EU970678059TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-05-25 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000009
ชื่อลูกค้า : คุณ พงศ์พัฒน์
Tracking number : SSUT007149762
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-05-24 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000024
Powered by MakeWebEasy.com