หนังสือ Raspberry Pi 3 ติดต่ออุปกรณ์ภายนอกผ่านพอร์ตอินพุตเอาต์พุต GPIO เล่มที่ 2

รหัสสินค้า : 6097133

หนังสือ Raspberry Pi 3 บอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก : ติดต่ออุปกรณ์ภายนอกผ่านพอร์ตอินพุตเอาต์พุต GPIO เล่มที่ 2

Share

Your like button code

หมวดหมู่ : >> หนังสือ

Share

รายละเอียดสินค้า

บทที่ 1 แนะนำ Raspberry Pi 3 
บทที่ 2 LeafHAT บอร์ดอุปกรณ์อินพุตเอาต์พุตสำหรับ Raspberry Pi 3 
บทที่ 3 Raspberry Pi กับการใช้งาน LED 3 สี RGB แบบโปรแกรมได้ 
บทที่ 4 วงจรฐานเวลานาฬิกาจริงกับ Raspberry Pi 
บทที่ 5 Raspberry Pi 3 กับการติดต่อกับสวิตช์เมตริกซ์ 4x4 จุด 
บทที่ 6 การติดต่อกับระบบระบุตัวตนด้วยคลื่นวิทยุหรือ RFID 
บทที่ 7 เชื่อมต่อไอซีแปลงสัญญาณอะนาลอกเป็นดิจิตอลผ่านบัส SPI

ภาคผนวก 1 : Raspberry Pi 3 กับการพัฒนาโปรแกรมภาษา Python ด้วยซอฟต์แวร์ Geany 
ภาคผนวก 2 : การตั้งค่าให้ชุดคำสั่งทำงานหลังจากบอร์ด Raspberry Pi บูตระบบเสร็จสิ้น

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

6021559

หนังสือรายวิชาเพิ่มเติม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาษาไพทอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 
THB 87 ฿ 87
New

4118004

หนังสือกิจกรรม micro:bit in Action – Basic พิมพ์สี่สี โดย เบนยามิน วงษ์ประเสริฐ จำนวน 140 หน้า

 
THB 250 ฿ 250
New

4118003

หนังสือกิจกรรม micro:bit in Action – Basic พิมพ์สี่สี จำนวน 96 หน้า โดย เบนยามิน วงษ์ประเสริฐ

 
THB 95 ฿ 95
New

6097140

หนังสือ Raspberry Pi 3 บอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก : ติดต่ออุปกรณ์ภายนอกผ่านพอร์ตอินพุตเอาต์พุต GPIO เล่มที่ 1

 
THB 100 ฿ 100
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com