หนังสือ Raspberry Pi 3 ติดต่ออุปกรณ์ภายนอกผ่านพอร์ตอินพุตเอาต์พุต GPIO

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 6097140

หนังสือ Raspberry Pi 3 บอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก : ติดต่ออุปกรณ์ภายนอกผ่านพอร์ตอินพุตเอาต์พุต GPIO เล่มที่ 1

Share

หมวดหมู่ : >> หนังสือ

Share

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย

บทที่ 1 แนะนำ Raspberry Pi 3 
บทที่ 2 พอร์ตอินพุตเอาต์พุตอเนกประสงค์ หรือ GPIO ของ Raspberry Pi 3 
บทที่ 3 Raspberry Pi 3 กับการแสดงผลด้วยจอแสดงผล OLED ผ่านบัส I2C 
บทที่ 4 Raspberry Pi 3 กับการขับโหลดกระแสไฟฟ้าสูง 
บทที่ 5 Raspberry Pi 3 กับการติดต่อตัวตรวจจับสภาพแวดล้อม - ใช้งานโมดูลตรวจจับความเคลื่อนไหว ZX-PIR - ใช้งาน ZX-DHT11 บอร์ดวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ - BH1750 มินิบอร์ดตรวจจับและวัดความเข้มแสง

ภาคผนวก 1 : Raspberry Pi 3 กับการพัฒนาโปรแกรมภาษา Python ด้วยซอฟต์แวร์ Geany 
ภาคผนวก 2 : การตั้งค่าให้ชุดคำสั่งทำงานหลังจากบอร์ด Raspberry Pi บูตระบบเสร็จสิ้น

Powered by MakeWebEasy.com