Relay Rover V2.0

รหัสสินค้า : 8000410

รถหุ่นยนต์บังคับมือควบคุมด้วยรีเลย์และเสริมการเรียนรู้การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น

Share

รายละเอียดสินค้า

ในชุดประกอบด้วย
• แผงวงจรสวิตช์ควบคุมและแผงวงจรรีเลย์ประกอบสำเร็จพร้อมกะบะสำหรับบรรจุแบตเตอรี่ขนาด AA  4 ก้อน
• กล่องพลาสติก
• แผ่นฐานพลาสติก
• ล้อและยาง
• ชุดเฟืองขับมอเตอร์
• ชุดสกรูและนอต
• แผ่นพลาสติก

 

แนวคิด
เราจะมาสร้างรถบังคับมือกัน ดังนั้นจะมีส่วนประกอบหลักที่สำคัญ 2 ส่วนคือ ส่วนของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนย่อยคือ ส่วนของวงจรสวิตช์และวงจรรีเลย์ขับมอเตอร์ กับอีกส่วนคือ โครงรถที่มีการติดตั้งชุดมอเตอร์ไฟตรงพร้อมเฟืองขับ, ล้อ และยาง การบังคับจะมาจากการกดสวิตช์ที่ต่อเข้ากับวงจรรีเลย์ด้วยสายไฟ รีเลย์จะทำงานตามการกดสวิตช์ทำให้มอเตอร์ถูกขับ ส่งผลให้รถบังคับมือของเราเกิดการเคลื่อนที่ตามต้องการ

การทำงานของวงจร
วงจรแบ่งออกเป็นสองส่วนคือส่วนของแผงวงจรสวิตช์ และวงจรรีเลย์ขับมอเตอร์
แผงวงจรสวิตช์
ประกอบด้วยสวิตช์ 4 ตัว ต่อแยกอิสระออกจากกันเพื่อใช้ในการควบคุมทิศทางของรถ โดย
S1 เป็นสวิตช์ FORWARD ใช้ควบคุมให้รถ RelayRover เคลื่อนที่ไปข้างหน้า
S2 เป็นสวิตช์ BACKWARD ใช้ควบคุมให้รถ RelayRover เคลื่อนที่ถอยหลัง
S3 เป็นสวิตช์ LEFT ใช้ควบคุมให้รถ RelayRover เลีย้ วซ้าย
S4 เป็นสวิตช์ RIGHT ใช้ควบคุมให้รถ RelayRover เลีย้ วขวา

สินค้าเกี่ยวข้อง

8000455

Robo-CreatorXT ชุดหุ่นยนต์อัตโนมัติเพื่อการศึกษาที่สามารถพัฒนาโปรแกรมควบคุมด้วยภาษา C/C++ ในแบบโอเพ่นซอร์ส รุ่นใหม่ล่าสุด น้ำหนัก 2500 กรัม (กรุณาสั่งซื้อล่วงหน้า 3-5 วันทำการ)

 
THB 7,169 ฿ 7,169
สินค้าหมด
Pre-Order

8000466

ชุดเรียนรู้และพัฒนาโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติด้วยโปรแกรมภาษา C/C++ กับซอฟต์แวร์ Arduino 1.0 (กรุณาสั่งซื้อล่วงหน้า 3-5 วันทำการ)

 
THB 4,900 ฿ 4,900
Pre-Order

8000454

ชุดประกอบหุ่นยนต์อัตโนมัติที่สมบูรณ์แบบ เหมาะสำหรับทั้งการเรียนรู้และการแข่งขันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ต่อสู้อย่างซูโม่ หุ่นยนต์ที่ต้องมีการอ่านค่าตัวตรวจจับเพื่อทำภารกิจอย่างหุ่นยนต์กู้ภัย หุ่นยนต์ดับเพลิง หรือจะใช้งานรีโมตคอนโทรลแบบจอยสติ๊ก PSX เพื่อการบังคับแบบไร้สาย สำหรับการทำภารกิจในการแข่งขันแบบผสมทั้งแบบออโต้และแมนน่วล น้ำหนัก 2700 กรัม (สั่งซื้อล่วงหน้า 3-5 วันทำการ)

 
THB 8,958 ฿ 8,958
New

Robo Grip 1

Robo Grip พร้อมบอร์ดควบคุม ATX2 และเซนเซอร์เซอร์ พร้อมคู่มือภาพขั้นตอนการประกอบหุ่น

 
THB 6,800 ฿ 6,800
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com