IPST-MICROBOX (SE)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 7200516

อุปกรณ์หลักที่ใช้ในการเรียนรู้กล่องสมองกลคือชุดกล่องสมองกล IPST-MicroBOX(SE) ที่มีแผงวงจรหลักชื่อ IPST-SE มีหน้าตาแสดงดังรูปพร้อมคำอธิบายของส่วนประกอบต่างๆ

Share

Share

แผงวงจร IPST-SE เป็นแผงวงจรสำหรับการควบคุมหลักมีไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ ATmega644P เป็นหัวใจในการควบคุมการทำงาน โดยการเขียนโปรแกรมจะทำงานผ่านคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมภาษา C/C++ จากซอฟต์แวร์ Arduino IDE 1.7.10 ก่อนส่งข้อมูลมายังตัวบอร์ดด้วยพอร์ต USB บนแผงวงจรควบคุมนี้ มีจุดต่อเพื่อรับสัญญาณจากตัวตรวจจับภายนอกทั้งแบบอะนาลอกและดิจิตอลเพื่อช่วยให้แผงวงจรสามารถรับข้อมูลจากสิ่งแวดล้อม เช่น แสง, อุณหภูมิ, ระยะห่างจากวัตถุของตัวตรวจจับ เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีจุดต่อเพื่อส่งสัญญาณออกไปควบคุมอุปกรณ์ภายนอกอาทิ ไดโอดเปล่งแสง ลำโพง มอเตอร์ไฟตรง และเซอร์โวมอเตอร์ ด้านการแสดงผล แผงวงจร IPST-SE มี จอแสดงผลแบบกราฟิก LCD สี ขนาด 1.8 นิ้วในตัว มีความละเอียด 128 x 160 จุด แสดงตัวอักษรได้สูงสุด 21 ตัวอักษร 16 บรรทัด แสดงภาพกราฟิกสีได้ (ไม่รองรับภาพถ่ายที่มีความละเอียดสูง) และเลือกทิศทางในการแสดงผลได้

คุณสมบัติของแผงวงจรหลัก IPST-SE
- ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 8 บิตเบอร์ ATMEGA644P ของ ATMEL
- รองรับการเขียนโปรแกรมจาก ภาษาแอสเซมบลี,เบสิก และภาษา C โดยเน้นการใช้งานภาษา C/C++ 
- ทำงานที่สัญญาณนาฬิกาจาก Crytal 16 MHz 
- มีหน่วยความจำโปรแกรม 64 kByte
- มีหน่วยความจำ RAM 1 kByte
- เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต USB (Mini USB) สำหรับดาวน์โหลดและสื่อสารข้อมูลกับคอมพิวเตอร์
- มีจุดต่อแบบ 3 ขา แบบ JST (ไฟเลี้ยง , สัญญาณ, กราวด์) จำนวน 20 จุด แบ่งเป็น
- เป็นขาพอร์ตอินพุต/เอาต์พุตดิจิตอลได้ทั้ง 20 ขา
- ขาพอร์ตอินพุตอะนาลอกได้ 7 ขา
- ขาสื่อสารอนุกรมชุดที่ 2 (Serial1: TxD,RxD) 2 ขา
- ขาสื่อสารระบบบัส I2C (SCL,SDA) 2 ขา
- มีจุดต่อสำหรับใช้งานกับเซอร์โวมอเตอร์ 4 ช่องพร้อมวงจรจำกัดแรงดันเพื่อป้องกันความเสียหายกับเซอร์โวมอเตอร์
- มีชุดวงจรขับมอเตอร์ไฟตรง 2 ชุดพร้อมไฟแสดงผล ขับกระแสสูงสุดไม่เกิน 1000mA ต่อช่อง
- ใช้ไฟเลี้ยง 4.8V ถึง 12V (กรณีใช้งานกับมอเตอร์ไฟตรง แรงดันไฟเลี้ยงไม่ควรเกิน 8.4V) 
- มีชุดรักษาระดับแรงดันคงที่ +5V 2A แบบสวิตชิ่ง เพื่อจ่ายๆฟเลี้ยงให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์

- มีโมดูลแสดงผลแบบกราฟิกแบบสี ความละเอียด 128x160 จุด พร้อมไลบรารี่แสดงผลข้อความ 21 ตัวอักษร 16 บรรทัด
- มีสวิตช์ (OK ,SW1) และ ตัวต้านทานปรับค่าได้ (Knob) รองรับการเขียนโปรแกรมเพื่อกดคีย์และสร้างเมนูต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย
- มีวงจรป้องกันการกลับขั้วของแบตเตอรี่ ป้องกันความเสียหายจากการเชื่อมต่อที่ผิดพลาด
- มีจุดต่อ ISP สำหรับการอัพเกรดหรือกู้เฟิร์มแวร์ โดยใช้ชุดเครื่องโปรแกรม ISP จากภายนอก (แนะนำ AVR-ISP mark II จาก Atmel)
- รองรับการใช้งานซอฟต์แวร์ Arduino ที่ทำงานได้ทั้งบน Windows และ Mac 

Powered by MakeWebEasy.com