หนังสือ Raspberry Pi 3 ติดต่ออุปกรณ์ภายนอกผ่านพอร์ตอินพุตเอาต์พุต GPIO

รหัสสินค้า : 6097140

หนังสือ Raspberry Pi 3 บอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก : ติดต่ออุปกรณ์ภายนอกผ่านพอร์ตอินพุตเอาต์พุต GPIO เล่มที่ 1

Share

Your like button code

หมวดหมู่ : >> หนังสือ

Share

รายละเอียดสินค้า

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย

บทที่ 1 แนะนำ Raspberry Pi 3 
บทที่ 2 พอร์ตอินพุตเอาต์พุตอเนกประสงค์ หรือ GPIO ของ Raspberry Pi 3 
บทที่ 3 Raspberry Pi 3 กับการแสดงผลด้วยจอแสดงผล OLED ผ่านบัส I2C 
บทที่ 4 Raspberry Pi 3 กับการขับโหลดกระแสไฟฟ้าสูง 
บทที่ 5 Raspberry Pi 3 กับการติดต่อตัวตรวจจับสภาพแวดล้อม - ใช้งานโมดูลตรวจจับความเคลื่อนไหว ZX-PIR - ใช้งาน ZX-DHT11 บอร์ดวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ - BH1750 มินิบอร์ดตรวจจับและวัดความเข้มแสง

ภาคผนวก 1 : Raspberry Pi 3 กับการพัฒนาโปรแกรมภาษา Python ด้วยซอฟต์แวร์ Geany 
ภาคผนวก 2 : การตั้งค่าให้ชุดคำสั่งทำงานหลังจากบอร์ด Raspberry Pi บูตระบบเสร็จสิ้น

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

4118004

หนังสือกิจกรรม micro:bit in Action – Basic พิมพ์สี่สี โดย เบนยามิน วงษ์ประเสริฐ จำนวน 140 หน้า

 
THB 250 ฿ 250
New

6097133

หนังสือ Raspberry Pi 3 บอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก : ติดต่ออุปกรณ์ภายนอกผ่านพอร์ตอินพุตเอาต์พุต GPIO เล่มที่ 2

 
THB 100 ฿ 100
New

6021559

หนังสือรายวิชาเพิ่มเติม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาษาไพทอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 
THB 87 ฿ 87
New

4118003

หนังสือกิจกรรม micro:bit in Action – Basic พิมพ์สี่สี จำนวน 96 หน้า โดย เบนยามิน วงษ์ประเสริฐ

 
THB 95 ฿ 95
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com