Pre-Order

POP-BOT X2 Standard (Pre-Order)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 8000466

ชุดเรียนรู้และพัฒนาโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติด้วยโปรแกรมภาษา C/C++ กับซอฟต์แวร์ Arduino 1.0 (กรุณาสั่งซื้อล่วงหน้า 3-5 วันทำการ)

Share

Share

ชุด POP-BOT X2 robot kit เป็นสื่อการเรียนรู้ทางเลือกสำหรับครู-อาจารย์ ,นักเรียนและนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวอิสระที่มีความประสงค์ในการต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์และซอฟต์แวร์ Arduino ในกิจกรรมด้านหุ่นยนต์อัตโนมัติที่ควบคุมด้วยโปรแกรมภาษา C/C++

คุณสมบัติทางเทคนิคของแผงวงจร POP-X2

• ใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ขนาด 8 บิต เบอร์ ATmega644 ของ Atmel มีหน่ วยความจำโปรแกรมแบบแฟลช 64 กิโลไบต์ โปรแกรมใหม่ได้ 10,000 ครั้ง มีหน่วยความจำข้อมลูอีอีพรอม 4 กิโลไบต์ หน่วยความจำข้อมูลแรม 4 กิโลไบต์ ใช้สัญญาณนาฬิกา 20MHz จากเซรามิกเรโซเนเตอร์

• จุดต่อพอร์ตใช้งาน 16 จุด และจัดสรรเป็นจุดต่อแบบ JST 3 ขา สำหรับต่ออุปกรณ์ตรวจจับและอุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอกต่างๆ

• มีไฟแสดงสถานะไฟเลี้ยง, แจ้งเตือนแบตเตอรี่อ่อน, แจ้งการสื่อสารข้อมูล และสถานะการเชื่อมต่อพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์

• มีสวิตช์ RESET

• มีจุดต่อพอร์ต USB สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรมและสื่อสารข้อมูลกับคอมพิวเตอร์

• มีจุดต่อไฟเลี้ยง (DC INPUT) ผ่านทางจุดต่อสายแบบขันสกรู รับไฟเลี้ยงได้ตั้งแต่ 4.8 ถึ ง 7.2V โดยมีสวิตช์ เปิด-ปิดเพื่อตัดต่อไฟเลี้ยงแก่แผงวงจร

• มีวงจรควบคุมไฟเลี้ยง +5V แบบสวิตชิ่งสำหรับรักษาระดับไฟเลี้ยงให้แก่ไมโครคอนโทรลเลอร์

• จุดต่อพอร์ตอินพุตเอาต์พุตดิจิตอลหรืออะนาลอก 7 ช่อง คือ A0 ถึง A6 (ตรงกับขา 24 ถึง 30)

• มีจุดต่ออินพุตอินเตอร์รัปต์ 3 ช่องคือ จุดต่อ 2 (RxD/INT0), 3 (TxD/INT1) และ 18 (INT2)

• จุดต่อพอร์ตดิจิตอลรองรับระบบบัส I2C 1 ชุด คือ จุดต่อ 8 (SCL) และ 9 (SDA) รองรับการใช้งานกับโมดูลเข็มทิศดิจิตอล HMC5983, โมดูลตรวจจับความสว่างของแสง BH1750, ZX-RELAY16 แผงวงจรขับรีเลย์ 16 ช่อง ที่ทำงานผ่านบัส I2C รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้การสื่อสารข้อมูลอนุกรมผ่านบัส I2C

• มีจุดต่อพอร์ตสื่อสารข้อมูลอนุกรม UART 1 ชุดคือ จุดต่อ 2 (RxD) และ 3 (TxD) รองรับการใช้งานกับโมดูลสื่อสารข้อมลูอนุกรม UART ทุกแบบ อาทิXBEE, บลูทูธ, รีโมตคอนโทรล Wireless-X, โมดลู Serial WiFi อย่าง ESP8266, แผงวงจรขับเซอร์โวมอเตอร์ 16 ช่องรุ่น ZX-SERVO16i, แผงวงจรขับ LED8 ดวงแบบอนุกรมรุ่น LED8, แผงวงจร LED ตัวเลข 7 ส่วน 4 หลักแบบอนุกรม รุ่น DSP-4S เป็นต้น

• มีวงจรขับมอเตอร์ไฟตรง 2 ช่อง พร้อมไฟแสดงผล ใช้กับมอเตอร์ ไฟตรงได้ ตั้งแต่ 4.5 ถึง 12V กระแสไฟฟ้าไม่เกิน 800mA (สูงสุด) ผ่านจุดต่อแบบขันสกรูและแบบ IDC ตัวผู้

• มีจุดต่อขาพอร์ตของไมโครคอนโทรลเลอร์ สำหรับต่อขยายวงจรขับมอเตอร์ภายนอก 2 ช่อง คือจุดต่อ 16 กับ 19 สำหรั บ MOTOR3 EXP. และ 17 กับ 20 สำหรับ MOTOR4 EXP.

• มีจุดต่อขาพอร์ตของไมโครคอนโทรลเลอร์ สำหรับขับเซอร์โวมอเตอร์ 3 ช่องคือ จุดต่อ 13, 14 และ 15 (เรี ยงตามลำ ดั บ SV1, SV2 และ SV3)

• มีลำโพงเปียโซสำหรับขับเสียงโดยต่อกับขาพอร์ต 11

• มีโมดูลแสดงผลแบบกราฟิกสี ความละเอียด 128 x 160 จุด แสดงภาพกราฟิกลายเส้น และพื้นสี (ไม่รองรับไฟล์รูปภาพใดๆ) พร้อมไฟส่องหลัง แสดงผลเป็นตัวอักษรขนาดปกติ (5 x 7 จุด) ได้ 21 ตัวอักษร 16 บรรทัด

• มีปุ่ม KNOB เป็นตัวต้านทานปรับค่าได้ต่อเข้ากับพอร์ต A7 รองรับการใช้งานร่วมกับสวิตช์ OK

• มีสวิตช์กดติดปล่อยดับพร้อมใช้งาน 2 จุด

อุปกรณ์ในชุด

• แผงวงจรควบคุมหุ่นยนต์ POP-X2 ที่ติดตั้งกะบะถ่าน AA แบบ 4 ก้อน

• แผงวงจรสวิตช์ 2 แผง

• แผงวงจร LED 2 แผง

• แผงวงจรตรวจจับแสงสะท้อนอินฟราเรด ZX-03 เพิ่มเติมจากชุด Lite เป็น 4 แผง

• โมดูลวัดระยะทาง 3 ถึง 40 เซนติเมตร GP2D120 (เพิ่มเติมจากชุด Lite)

• ชุดเฟืองขับมอเตอร์ไฟตรง BO1 อัตราทด 48:1 จำนวน 2 ชุด

• เซอร์โวมอเตอร์ รุ่นมาตรฐาน จำนวน 1 ชุด (เพิ่มเติมจากชุด Lite)

• ล้อพลาสติกกลม จำนวน 2 ชุด

• แผ่นกริดขนาด 80x60 เซนติเมตร และ 80x80 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด

• แผ่นฐานกลมพร้อมล้ออิสระ 1 แผ่น

• ชิ้นต่อพลาสติก เพิ่มจากชุด Lite เป็น 60 ชิ้น /แท่งต่อพลาสติก

• ชุดฉากโลหะ

• ชุดนอตและสกรู

• แผ่นทดสอบการเคลื่อนที่ตามเส้นของหุ่นยนต์

• สายเชื่อมต่อ USB-miniB สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรมและสื่อสารข้อมูล

• ซีดีรอมบรรจุซอฟต์แวร์และตัวอย่างการทดลอง

Powered by MakeWebEasy.com