อิเล็กทรอนิกส์ 123

รหัสสินค้า : B001

เรียนรู้กับอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน น้ำหนัก 190 กรัม

หมวดหมู่ : >> หนังสือ

รายละเอียดสินค้า

ผู้เขียน : กฤษดา ใจเย็น
จำนวนหน้า : 95 หน้า
ราคา : 79 บาท

1 : การปรับหน่วยของปริมาณทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2 : รู้จักกับสัญลักษณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์
3 : แบตเตอรี่-แหล่งพลังงานสำหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์
4 : สวิตช์-อุปกรณ์ตัดต่อวงจร
5 : ตัวต้านทานไฟฟ้า
6 : ตัวเก็บประจุ
7 : ไดโอด
8 : ไดโอดเปล่งแสง (LED)
9 : ทรานซิสเตอร์
10 : ไอซี
11 : รีเลย์
12 : ตัวต้านทานแปรค่าตามแสง
13 : ไมโครโฟน
14 : ลำโพง
15 : การใช้งานมัลติมิเตอร์
16 : รู้จักกับเครื่องมือช่างพื้นฐาน
17 : แผ่นวงจรพิมพ์
18 : การบัดกรีและการถอนบัดกรี
19 : เครือ่งมือและอุปกรณ์ติดยึด
20 : แผงต่อวงจร (Breadboard)

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

6000052

ปูพื้นฐานก่อนเริ่มต้นใช้งานกล่องสมองกล IPST-MicorBox SE

 
฿ 180 ฿ 180
สินค้าหมด
New

6021559

หนังสือรายวิชาเพิ่มเติม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาษาไพทอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 
฿ 87 ฿ 87
New

6097102

คู่มือความรู้อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

 
฿ 79 ฿ 79
New

b-microbit-stem

คู่มือ micro:bit ภาษาไทยที่สมบูรณ์ที่สุด พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม ครบถ้วนทุกการเรียนรู้คู่กับบอร์ด micro:bit

 
฿ 300 ฿ 300
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com